Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Italyanca Sözlük

Türkçe-Italyanca Sözlük | Lisan

Search dictionary :-

TürkçeItalyanca

lisanf lingua
okumakleggere
yazmakscrivere
daktilo etmekbattere
matbaa harfleriyle yazmakscrivere in stampatello
silmekcancellare
konuşmakparlare
söylemekdire
söylemekdiscorso
sormakdomandare
hecelemekscrivere, dire lettera per lettera
çekmekdisegnare
isimm nome, m sostantivo
fiilm verbo
sıfatm aggettivo
zarfm avverbio
zamirm pronome
alfabem alfabeto
harff lettera
rakamm numero
numaram numero di telefono
miktarm numero
sembolm simbolo
sözcükf parola
okunmaf lettura
yazımf ortografia
yazıf scrittura
cümlef frase
sözm detto
tabirf espressione
ibaref locuzione
atasözüm proverbio
ifadef dichiarazione
soruf questione
tekstm testo
paragrafm paragrafo
bölümm capitolo
dilbilgisif grammatica
apostrofm apostrofo
noktam punto
virgülf virgola
iki noktampl due punti
noktalı virgülm punto e virgola
tirem trattino
zamanm tempo
geçmis zamanm passato
şimdiki zamanm presente
gelecek zamanm futuro
geçmis zamanm perfetto

edebiyatf letteratura
kitapm libro
karikatür biçiminde hikaye serisim comico
sözlükm dizionario
dili sözlüğüm dizionario di lingua
broşurm dépliant
mektupf lettera
magazinf rivista
gazetem giornale
broşurm dépliant
ders kitabım libro di testo
ciltm tomo
raporm rapporto
kısa öyküm racconto, f novella
biyografif biografia
dökümanm documento
öyküf storia, m racconto
romanm romanzo
şiirf poesia
korkum orrore
komedif commedia
macera romanım romantico
bilimkurguf fantascienza
matbaa harfim tipo
harf karakteri, fontm stile di carattere
harf karakterim carattere
sabitf carta da lettere
dolmakalemf penna
kurşunkalemf matita
kâğıtf carta
mürekkepm inchiostro

konuşmam discorso
dedikodufpl chiacchiere
tartışmam dibattito
tartışmaf discussione
tartışmam argomento
sohbetf conversazione
Now take the Lisan test in Italian

Language Book Store
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles