Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Espanyol Diksyonaryo

Tagalog-Espanyol Diksyonaryo | Numero

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogEspanyol
Numerom Número

Isauno
Dalawados
Tatlotres
Apatcuatro
Limacinco
Animseis
Pitosiete
Waloocho
Siyamnueve
Sampudiez
Labing-isaonce
Labindalawadoce
Labintatlotrece
Labing-apatcatorce
Labinlimaquince
Labing-animdieciséis
Labingpitodiecisiete
Labingwalodieciocho
Labinsiyamdiecinueve
Dalawampuveinte
Dalawampu’t isaveintiuno
Dalawampu’t dalawaveintidós
Dalawampu’t tatloveintiuno
Dalawampu’t apatveintiuno
Dalawampu’t limaveintiuno
Dalawampu’t animveintiuno
Dalawampu’t pitoveintiuno
Dalawampu’t waloveintiuno
Dalawampu’t siyamveintiuno
Tatlumputreinta
Tatlumpu’t isatreinta y uno
Tattlumpu’t dalawatreinta y dos
Apatnapucuarenta
Apatnapu’t isacuarenta y uno
Apatnapu’t dalawacuarenta y dos
Limampucincuenta
Limampu’t isacincuenta y uno
Animnapusesenta
Animnapu’t isasesenta y uno
Pitumpusetenta
Pitumpu’t isasetenta y uno
Walumpuochenta
Walumpu’t isaochenta y uno
Siyamnapunoventa
Siyamnapu’t isanoventa y uno
Sandaancien
Sandaa’t isaciento uno
Sandaa’t dalawaciento dos
Dalawang daandoscientos
Dalawang daa’t isadoscientos uno
Tatlong daantrescientos
Apataraancuatrocientos
Limang daanquinientos
Anim na raanseicientos
Pitong daansetecientos
Isang libomil
Limang libocinco mil
Sampung libodiez mil
Sandaang libocien mil
Sang-angawun millón
Now take the Numero test in Spanish

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Sining at Literatura
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Numero
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles