Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Pranses Diksyonaryo

Tagalog-Pranses Diksyonaryo | Numero

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPranses

Isaun
Dalawadeux
Tatlotrois
Apatquatre
Limacinq
Animsix
Pitosept
Walohuit
Siyamneuf
Sampudix
Labing-isaonze
Labindalawadouze
Labintatlotreize
Labing-apatquatorze
Labinlimaquinze
Labing-animseize
Labingpitodix-sept
Labingwalodix-huit
Labinsiyamdix-neuf
Dalawampuvingt
Dalawampu’t isavingt et un
Dalawampu’t dalawavingt-deux
Dalawampu’t tatlovingt et un
Dalawampu’t apatvingt et un
Dalawampu’t limavingt et un
Dalawampu’t animvingt et un
Dalawampu’t pitovingt et un
Dalawampu’t walovingt et un
Dalawampu’t siyamvingt et un
Tatlumputrente
Tatlumpu’t isatrente et un
Tattlumpu’t dalawatrente-deux
Apatnapuquarante
Apatnapu’t isaquarante et un
Apatnapu’t dalawaquarante-deux
Limampucinquante
Limampu’t isacinquante et un
Animnapusoixante
Animnapu’t isasoixante et un
Pitumpusoixante-dix
Pitumpu’t isasoixante et onze
Walumpuquatre-vingts
Walumpu’t isaquatre-vingt-un
Siyamnapuquatre-vingt-dix
Siyamnapu’t isaquatre-vingt-onze
Sandaancent
Sandaa’t isacent un
Sandaa’t dalawacent deux
Dalawang daandeux cents
Dalawang daa’t isadeux cent un
Tatlong daantrois cents
Apataraanquatre cents
Limang daancinq cents
Anim na raansix cents
Pitong daansept cents
Isang libomille
Limang libocinq mille
Sampung libodixmille
Sandaang libocent mille
Sang-angawun million
Now take the Numero test in French

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Kamag-Anak
Relihiyon
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Panghalip
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles