Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Bisaya Diksyonaryo

Tagalog-Bisaya Diksyonaryo | Hanapbuhay

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogBisaya
hanapbuhaytrabaho
abadabad
abogadoabogado
abogadoabogado, attorney
abogadoabogado, attorney
adhikahinete
admistradormagdudumala, tagdumala, tigman
ahente na babaeahente na babae
ahente na lalakiahente na lalaki
ahente ng balitamamaligya sa mantalaan
ahente ng lupainahente sa kayutaan
ahente ng paglalakbayahente sa pagbiyahe
akrobattigbobalintong, maniniko, sirk
ang sumasalitig-apil
arkeolohiyaarkeyologo
arkitectoarchitecto
arsobispoarsobispo
artista, pintorartista
artistang babaeartista na babae
artistang lalakiartista na lalaki
astrolomotigpanagnà agi sa mga bitoon
astronomobatid sa kabitoonan, astronomo
astronotaastronot
astronotaastronot
babaeng bayaranburing
babaeng katulong sa barbartender nga babaye
babaeng manedyermanedyer nga babaye
babaeng masahistamasahista nga babaye
badigardbadigard
bahistabahista
barberobarbero
baylarinabaylirina
bentrilokiyamag-usab usab sa tingog sa munyeka ibabaw sa entablado
berdugoberdugo
biyolinistabayolinista
boksingeroboksingero
bomberobambero
bouncerbawnser
carpenterocarpentero
columnistakolumnista
comediantecomediante
dekoradormaglalaraw
dentistadentista
detektibdetektib
diplomatikodiplomatiko
djhinete sa plaka
dobol ng artistadobol
docktoradoktora
doktor na tumitistissiruhano
doktor ng kababaehanespesyalista sa gynekolohiya
doktordoktor
driber ng taxitaksi drayber
driber ng trendrayber sa tren
driver ng trakdriver sa truck
driverng trucktrak drayber
ekonomistaeconomista
elektristaelektrisyan
embahadorembahador, pinadala, sinugo
emperador ng japanemperado sa Hapon
emperadoremperado sa katawhan
emperadoraemperatris
emperadoraemperatris
empleyado sa bangkotigsugilon
empleyado sa pagawaan ng salamintrabante sa bildohan
empleyadong naka puting damittrabanteng nagsul-ob og puting sanina nga ang trabaho kay manu-mano
espesyalista sa biyolohiyanagtuon sa biyolohiya
espesyalista sa kompyuterespesyalista sa kompyuter
estudyante sa kolihiyoestudyante
estudyanteestudyante
gawaing panlipunantrabahante sa katilingban
gemolohistanagtuon sa mga klase sa bato
geyolohistanagtuon sa geyolohiya
guromaestro
guromaestra
guromaestro
hardinerohardenero
hari, pangulosoberano
harihari
historyadormagsasaysay
humatolmaghuhukom
ilustradormaglalaraw sa teknikal
impresyonistapintor nga naay impresyonismo
inbestigadorpribadong imbestigador
inhinyero ng barkoinhenyero sa barko
inhinyero taga ayosinhenyero mag-ayo
inhinyeroinhenyero nga maglalaraw
kaherokahera
kalihim ng estadosekretarya sa langyaw
kapelyantsaplin
kapitan sa barkopiloto sa barko
kapitan sa eroplanopiloto sa eroplano
kapitanarayis
karaniwang taolayko
kasambahayyaya
kasera ng pubagawon nga babaye sa bar
kasero ng pubagawon nga lalaki sa bar
katiwalaporman
katulong sa lahat ng bagaytagatiil
kawani sa bankoeskribyente sa bangko
kimikokimiko
kinatawan, ahentetinugyanan, ahente
komadronamananabang
komedyantekomedyana
komposerkomposer
kontractorkontractor
kriminalkriminal
kudyapitigpatingog sa harpa
kumakatay ng hayoptig-ihaw
lalaking katulong sa barbartender nga lalaki
lalaking manedyermanedyer nga lalaki
lalaking masahistamasahista nga lalaki
maayoshapsay
mabubulaklakmagbubulak
magaalahasmag-aalahas
magdaragatmarinero
magikeromadyikiro nga abat
magkakarnematadiro
magmiminaminero
magpapalayokmangungulon
magsasakamagbabaol
magtitinapaypanadero
magtotrosomangangahoy
makademokrasiyademokratiko
mamahayagperyodista
mamakyawmersante
mamamayantigbantay sa publikong balay
mamumuhunanpangahente sa estak
mananahimananahi
mananahimananahi na lalaki
mananayaw nang baleybaylirina
mananayaw sa bar na maghuhubadtighukas
mananayawmananayaw
manedyer sa entabladomanedyer sa bantawan o entablado
mangagawatrabahante
mangangakalmagpapatigayon
mangangasomangangayam
mangangawit sa teaktromangantahay sa opera
manggagamotespesyalista sa tiil
manggagawa sa opisinatrabahante sa opisina
manggagawatrabahador, mamumuo
manggamot sa mataoptiko
manghuhulatawo nga makakita og klaro
manghuhulamananag-an
mangingisdamangingisda
mangkakatadmag-aanit
manlalakbaynabigador sa abyasyon
manlalalamaghahabol
manlalaro ng gulpmagduduwa og golf
manlalaro ng putbolmagdudula sa football
manlalaromagdudula, atleta, tigpaugnat
manlalayagnabigador sa nutikal
manlilibingembalsamador
manlilibingembalsamador
manlililokmagkukulit
manunulat ng aklatmag susuwat
marineromarino
masamang babaeburikat
masamang lalakikolboy
matronamatrona
may akdaawtor, tagsulat, tagabuhat
mekanikomekaniko
ministro sa politikoministro sa politikal
ministro sa relihiyonministro sa relihiyon
misyoneromisyonaryo
modelomodelo
monghemonghe
musikeromusinero
musikeromusikero
nagbebenta ng prutasmamaligya og prutas
nagbibilitigbaligya
naglalakbayperegrino
nagpapalakad ng awtosapyur
nagpapastol ng mga hayoptighayop
nagserbisyo sa militarmilitaryo
nagtatanim ng tabakotigbaligya og tabako
nagtitinda ng prutas at gulay sa merkadomamaligya og prutas og utanon sa merkado
nagtitinda ng prutas at gulay sa merkadomanindahay
nars, mag-alaganars
negosyante na babaenegosyante na babae
negosyantenegosyante na lalaki
novelistanobelista
opisyal nang adwanakustombre nga opiser
oradororador
osteopatiyanagbansay-bansay sa pilosopiya og medikal
ostiya sa telebisyonhostiya sa telebisyon
paggamit ng teknolohiya sa negosyante para pagtanim ng gulay at prutaseksperto sa tigbugwal sa yuta sa tanom nga prutas og utanon
paleontolohiyaespesyalista sa paleontolohiya
pandaypanday
pangulo ng mga weyterpangulo sa weyter
paramedikoparamediko
paripare
paripare
parmasiyutikaparmasyutiko
patnugot ng pahayaganeditor
patolohiyadoktor nga espesyalista sa medikal nga panghiling
pihitan ng piyanotigtono sa piyano
pilotopiloto
pintor ng dekorasyonpintor nga maglalaraw
pisisistasayantis sa pisiks
piyanistapiyanista
plautistatigplawta
politikopulitiko
portero ng kargakargador sa dad-onon
porterokargador sa tig-abli
presidente ng bansaprimero ministro
presidente ng politikopresidente
prinsipal na babaeprinsipal nga babaye
prinsipal na lalakiprinsipal nga lalaki
programista ng kompyutertigprograma sa kompyuter
radyolohistatigpadagan sa eksri
representante ng kapistahanrepresentante sa kapistahan
resepsyonistaresepsyonista
retratistakodaker
reynareyna
salamangkeromadyikiro nga antingan
sanay sa kahit anong bagay na gawinpanday, artesano
sapaterosapatero
saxoponistatigpatukar sa saksopon
saykayatristadoktor sa boang
sekretariasekretarya
sekretarya sa bahaysekretarya sa balay
senadorsenador
serbidorsebidora na lalaki
serbidorasebidora na babae
sikoanalisisanalista sa pangisip
sikologosikolohista
sikoterapiyamananambal
sosyolohiyasayantis sa sosiyolohiya
specialistaspecialista
stationaryotagaestasyon
sundalosundao, sundalo
taga alaga ng hayopsayantis nga nagtuon sa zolohiya
taga alaga tanawin sa hardentalan-awon hardiniro
taga alis ng alikaboktiglimpyo sa abog
taga away ng toromagbubugno sa toro
taga ayos ng orasangtig himo ug relo
taga balita ng panahontigbalita sa panahon
taga bantay , tanuransekyu
taga bantay ng batayaya sabata
taga bantay ng tindahantindero o tindera
taga bigay ng pruwebapruweba sa tigbasa
taga collecta ng ticketkolektor sa tiket
taga gawapanggama
taga hatig ng sulatkartero
taga kantatig-kanta
taga kuha ng gatastighatod sa gatas
taga linis ng sahiddyanitor
taga lutotig-luto
taga manaliksikmaniniksik
taga paghatidtigpresentar
taga patong ng laryohut-ong sa brik
taga sanglatigpaprenda
taga senyastigsinyas
taga titiktagmakinilya
taga-akyat ng bundokmangatkatay og bukid
taga-angkattig-angkat
taga-basa, tagasulitmagsusubli
taga-gawa ng alaktiglaga
taga-gawa ng kraptigbuhat
taga-organisatigpasiugda
taga-panday ng gintotagahimo og bulawan
taga-sirkoatleta sa gymnastics
tagaayos ng gamitteknisyan
tagaayos ng kuwentamangingihap, tagkwenta, kontad
tagabangkobangkero
tagabantay ng batabata og hunahuna
tagabantay ng baybayintagabantay sa kadagatan
tagabantay ng kulunganwarden sa prisohan
tagabantay ng larotagabantay sa duwa
tagabantay ng mga tupatigbantay sa mga karnero
tagabantay ng palaruan o parkewarden sa parke
tagabantay sa gabitigbantay sa gabii
tagabantayguardiya
tagabili ng sirang bagay o gamitmagpapatigayon sa mga salin
tagabitbit ng bagahe sa gabikargador sa gabii
tagabuhat ng mga bloke para paggawa ng bahaytagdala sa kahon
tagabukas nang pintuantig-abli
tagabuwistigbuhis
tagadala ng hampas ng golptigdala sa golf klab
tagadaongtigpalandig
tagadikitmamumulit
tagagawa ng kantatigsuwat og kanta
tagagawa ng mga bagay gawa sa pilakplatiro
tagagawa ng pelikula o musikaprodyuser sa sine o musika
tagagawa ng programatigprograma
tagagawatiggama
tagaguhitmaglalaraw
tagahatid ng balitatigbalita
tagahatidtigtultol nga lalaki
tagahatolhurado
tagakalakaltindero o tindera
tagakuha ng larawantigkamera
tagalagay ng weyr elektrisyan
tagalaro na babaemagdudula nga babaye
tagalaro na lalakimagdudula nga lalaki
tagalaro ng tennismagdudula sa tenis
tagalekturamagtutudlo
tagalibangtiglingaw
tagapag-ayosespesyalista sa mga klase-klaseng trabaho
tagapag-ingat ng bahaytigbantay sa balay
tagapag-ingattigbantay
tagapagayos ng buhokmangulotay
tagapagbalitamagbabalita
tagapagbantaytig-bantay
tagapagdibuhotagbuhat
tagapaghakbanggikonektar para sa kasingkasing nga komplikado
tagapaglathalamagpapatik
tagapaglinis ng bintanatig limpio sa bintana
tagapaglinistiglimpyo
tagapaglutokusinero
tagapagpalakad ng makina tigpadagan sa makinarya
tagapagpatawapayaso
tagapagtaguyodmagdadasig
tagapamahagipagpanghatag
tagapamahala na babaemayordoma
tagapamahalamayordomo
tagapangasiwa ng kompanyadirektor sa kompanya
tagapangasiwa ng prohektodirektor sa proyekto
tagapangasiwa sa telebisyondirektor sa medya
tagapatay nang taomamumuno, tagbuno
tagapatrulyapolis opiser
tagapayo ng salapimagtatambag sa pinansyal
tagapayotigtambag
tagapyansatagdumala sa pagpahamtang sa kaso
tagarantsorantsero
tagasagip ng buhay sa karagatantigluwas sa tubig
tagasagot ng teleponoupiritor sa telepono
tagasermontigsangyaw
tagasubastatigpanubasta
tagasubok na pilotopiloto sa ayroplano nga ayroplano
tagasukat ng alpombratigpasigo sa alpombra
tagasuliteksaminer
tagasuplaytigsuplay
tagasuri sa polisyainspektor sa pulis
tagasuriinspektor sa administrasyon
tagatamboldramer
tagaturo ng hayopamaestrador sa hayop
tagaturotigtudlo
tagaturogiya
tagausigprosekyutor
tagawalis ng tsimineasilhigan ang tsimaniya
tanod ng bayan na babaepulis na babae
tanod ng bayan na lalakipulis na lalaki
tanod sa gubattighan-ay
taong naalam sa siyensyasayantis
tauhan sa barkotripulante sa nutikal
tauhan sa sasakyantripulante sa abyasyon
tesorerotresurero o tresurera
tindera ng isdalab-asiro
trabahanti sa bukidtagabantay sa darohan
trabahantitrabahante
tsuper (riles)drayber sa tren
tuberotubero
tumulong sa mga bisita kung saan pupuntatigtultol nga babaye
ulo ng kalagayanamo sa estasyon
utusanserbidora, sogo-an
vetenaryoveterinaryo
Now take the Hanapbuhay test in Cebuano

Kategorya

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Gulay
Prutas

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Hugis

Wika
Numero
Pang-uri
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles