Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Svensk-Norsk Ordbok

Svensk-Norsk Ordbok | Djur

Search dictionary :-

SvenskNorsk

nt djurnt dyr
fågelm fugl
fiskm fisk
däggdjurnt pattedyr
kräldjur, reptilnt krypdyr, nt reptil
dinosauriem dinosaur

armm arm
bennt ben
betem støttann
fangm hoggtann
fenam finne
fjäderm/f fjær
fjällm skjell
hjorthornnt gevir, m takk
hovm hov
hud, skinnnt skinn
hudnt hud
huvudnt hode
känselspröt, antennnt snushorn
klom/f klo, m/f saks
klom/f klo
kroppnt legeme
manm/f man
morrhårnt kinnskjegg
näbbm nebb
näbbm nebb
näsam/f nese
nosm snute
pälsm pels
puckelm pukkel
pungm pung
skallnt skall
snabelm snabel
svansm hale
m tå
tassm labb, m pote
vingem ving
Now take the Djur test in Norwegian

Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles