jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok

Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok | Färg

Swedish

SvenskPinyinKinesisk
Färgyán sè颜色
Primärfärgyuánsè原色
blålán sè蓝色
brunzōng sè棕色
gråhūi sè灰色
grönlǜ sè绿色
gulhuáng sè黄色
lilazǐ sè紫色
orangechéng sè橙色
rödhóng sè红色
rosafěnsè粉色
svarthēi sè黑色
vitbái sè白色
SvenskPinyinKinesisk

Now take the Färg test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles