Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Słownik Polsko-Turecki

Słownik Polsko-Turecki | Liczba

Search dictionary :-

PolskiTurecki

liczbarakam

zerosıfır
zerosıfır
jedenbir
dwaiki
trzyüç
czterydört
pięćbeş
sześćaltı
siedemyedi
osiemsekiz
dziewięćdokuz
dziesięćon
jedenaścieon bir
dwanaścieon iki
trzynaścieon üç
czternaścieon dört
piętnaścieon beş
szesnaścieon altı
siedemnaścieon yedi
osiemnaścieon sekiz
dziewiętnaścieon dokuz
dwadzieściayirmi
dwadyieścia jedenyirmi bir
dwadyieścia dwayirmi iki
dwadyieścia trzyyirmi üç
dwadyieścia czteryyirmi dört
dwadyieścia pięćyirmi beş
dwadyieścia sześćyirmi altı
dwadyieścia siedemyirmi yedi
dwadyieścia osiemyirmi sekiz
dwadyieścia dziewięćyirmi dokuz
trzydzieściotuz
trzydzieści jedenotuz bir
trzydzieści dwaotuz iki
czterdzieścikırk
czterdzieści jedenkırk bir
czterdzieści dwakırk iki
pięćdziesiątelli
pięćdziesiąt jedenelli bir
sześćdziesiątaltmış
sześćdziesiąt jedenaltmış bir
siedemdziesiątyetmiş
siedemdziesiąt jedenyetmiş bir
osiemdziesiątseksen
osiemdziesiąt jedenseksen bir
dziewięćdziesiątdoksan
dziewięćdziesiąt jedendoksan bir
stoyüz
sto jedenyüz bir
sto dwayüz iki
dwieściiki yüz
dwieści jedeniki yüz bir
trzystaüç yüz
czterystadört yüz
pięćsetbeş yüz
sześćetaltı yüz
siedemsetyedi yüz
osiemsetsekiz yüz
dziewięćsetdokuz yüz
tysiącbin
tysiąc jedenbin bir
tysiąc sto jedenbin yüz bir
dwa tysiąceiki bin
trzy tysiąceüç bin
cztery tysiącedört bin
pięć tysięcybeş bin
sześć tzsięcyaltı bin
siedem tzsięcyyedi bin
osiem tzsięcysekiz bin
dziewięć tzsięcydokuz bin
dziesięć tysięcyon bin
sto tysięcyyüz bin
milionmilyon
dziesięć milionówon milyon
sto milionówyüz milyon
miliardmilyar
dziesięć miliardówon milyar
biliontrilyon
Now take the Liczba test in Turkish

Kategorie
Kraje

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Kwiaty
Warzywo
Owoc
Drzewo

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt
Miary i Wagi

Liczba
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles