Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Słownik Polsko-Japoński

Słownik Polsko-Japoński | Liczba

Search dictionary :-

PolskiRomajiJapoński


zerorei, zero零, ゼロ
zerorei, zero零, ゼロ
jedenichi
dwani
trzysan
czteryshi, yon
pięćgo
sześćroku
siedemshichi, nana
osiemhachi
dziewięćkyuu, ku
dziesięćjuu
jedenaściejuuichi十一
dwanaściejuuni十二
trzynaściejuusan十三
czternaściejuushi, juuyon十四
piętnaściejuugo十五
szesnaściejuuroku十六
siedemnaściejuushichi, juunana十七
osiemnaściejuuhachi十八
dziewiętnaściejuukyuu, juuku十九
dwadzieścianijuu二十
dwadyieścia jedennijuuichi二十一
dwadyieścia dwanijuuni二十二
trzydzieścisanjuu三十
trzydzieści jedensanjuuichi三十一
trzydzieści dwasanjuuni三十二
czterdzieściyonjuu四十
czterdzieści jedenyonjuuichi四十一
czterdzieści dwayonjuuni四十二
pięćdziesiątgojuu五十
pięćdziesiąt jedengojuuichi五十一
sześćdziesiątrokujuu六十
sześćdziesiąt jedenrokujuuichi六十一
siedemdziesiątnanajuu七十
siedemdziesiąt jedennanajuuichi七十一
osiemdziesiąthachijuu八十
osiemdziesiąt jedenhachijuuichi八十一
dziewięćdziesiątkyuujuu九十
dziewięćdziesiąt jedenkyuujuuichi九十一
stohyaku
sto jedenhyaku ichi百一
sto dwahyaku ni百二
dwieścini hyaku二百
dwieści jedenni hyaku ichi二百一
trzystasanbyaku三百
czterystayonhyaku四百
pięćsetgohyaku五百
sześćetroppyaku六百
siedemsetnanahyaku七百
osiemsethappyaku八百
dziewięćsetkyuuhyaku九百
tysiącsen
dwa tysiącenisen二千
trzy tysiącesansen三千
cztery tysiąceyonsen四千
pięć tysięcygosen五千
sześć tzsięcyrokusen六千
siedem tzsięcynanasen七千
osiem tzsięcyhassen八千
dziewięć tzsięcykyuusen九千
dziesięć tysięcyichiman一万
sto tysięcyjuuman十万
milionhyakuman百万
dziesięć milionówsenman千万
sto milionówichioku一億
miliardjuuoku十億
dziesięć miliardówhyakuoku百億
bilionicchoo一兆
Now take the Liczba test in Japanese

Kategorie
Kraje

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Kwiaty
Warzywo
Owoc
Drzewo
Zioło

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt
Miary i Wagi

Liczba
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles