Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Słownik Polsko-Angielski

Słownik Polsko-Angielski | Liczba

Search dictionary :-

PolskiAngielski

liczbaNumber

zeroZero
zeroNil
jedenOne
dwaTwo
trzyThree
czteryFour
pięćFive
sześćSix
siedemSeven
osiemEight
dziewięćNine
dziesięćTen
jedenaścieEleven
dwanaścieTwelve
trzynaścieThirteen
czternaścieFourteen
piętnaścieFifteen
szesnaścieSixteen
siedemnaścieSeventeen
osiemnaścieEighteen
dziewiętnaścieNineteen
dwadzieściaTwenty
dwadyieścia jedenTwenty one
dwadyieścia dwaTwenty two
dwadyieścia trzyTwenty three
dwadyieścia czteryTwenty four
dwadyieścia pięćTwenty five
dwadyieścia sześćTwenty six
dwadyieścia siedemTwenty seven
dwadyieścia osiemTwenty eight
dwadyieścia dziewięćTwenty nine
trzydzieściThirty
trzydzieści jedenThirty one
trzydzieści dwaThirty two
czterdzieściForty
czterdzieści jedenForty one
czterdzieści dwaForty two
pięćdziesiątFifty
pięćdziesiąt jedenFifty one
sześćdziesiątSixty
sześćdziesiąt jedenSixty one
siedemdziesiątSeventy
siedemdziesiąt jedenSeventy one
osiemdziesiątEighty
osiemdziesiąt jedenEighty one
dziewięćdziesiątNinety
dziewięćdziesiąt jedenNinety one
stoOne hundred
sto jedenOne hundred and one
sto dwaOne hundred and two
sto dziesięćOne hundred and ten
dwieściTwo hundred
dwieści jedenTwo hundred and one
trzystaThree hundred
czterystaFour hundred
pięćsetFive hundred
sześćetSix hundred
siedemsetSeven hundred
osiemsetEight hundred
dziewięćsetNine hundred
tysiącOne thousand
tysiąc jedenOne thousand and one
tysiąc sto jedenOne thousand, one hundred and one
dwa tysiąceTwo thousand
trzy tysiąceThree thousand
cztery tysiąceFour thousand
pięć tysięcyFive thousand
sześć tzsięcySix thousand
siedem tzsięcySeven thousand
osiem tzsięcyEight thousand
dziewięć tzsięcyNine thousand
dziesięć tysięcyTen thousand
sto tysięcyOne hundred thousand
milionOne million
dziesięć milionówTen million
sto milionówOne hundred million
miliardOne billion
dziesięć miliardówTen billion
sto miliardówOne hundred billion
bilionOne Trillion
Now take the Liczba test in English

Kategorie
Kraje

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Kwiaty
Warzywo
Owoc
Drzewo
Zioło

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt
Miary i Wagi

Liczba
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles