jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Nederlands-Noors Woordenboek

Nederlands-Noors Woordenboek | Nummer

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom

General Life
Daag, Mand, Jaar
Drank
Begroetingen
Relatief
Religion
Tijd
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Astronomie
Gewichten en Maten
Vormen

Nummer
Search dictionary :-

NederlandsNoors

Nummernt nummer

eenen
tweeto
drietre
vierfire
vijffem
zesseks
zevensju
achtåtte
negenni
tienti
elfelleve
twaalftolv
dertientretten
veertienfjorten
vijftienfemten
zestienseksten
zeventiensytten
achttienatten
negentiennitten
twintigtjue
eenentwintigtjueén
tweeëntwintigtjueto
dertigtretti
eenendertigtrettien
tweeëndertigtrettito
veertigførti
eenenveertigførtien
tweeënveertigførtito
vijftigfemti
eenenvijftigfemtien
zestigseksti
eenenzestigsekstien
zeventigsytti
eenenzeventigsyttien
tachtigåtti
eenentachtigåttien
negentignitti
eenennegentignittien
honderdhundre
honderd eenhundre og én
honderd tweehundre og to
tweehonderdto hundre
tweehonderd eento hundre og én
driehonderdtre hundre
vierhonderdfire hundre
vijfhonderdfem hundre
zeshonderdseks hundre
zevenhonderdsju hundre
achthonderdåtte hundre
negenhonderdni hundre
duizendett tusen
tweeduizendto tusen
drieduizendtre tusen
vierduizendfire tusen
vijfduizendfem tusen
zesduizendseks tusen
zevenduizendsju tusen
achtduizendåtte tusen
negenduizendni tusen
tienduizendti tusen
honderdduizendhundre tusen
miljoenén million
tienmiljoenti millioner
honderdmiljoenhundre millioner
miljardén milliard
biljoenén milliard
tien miljardti milliard
NederlandsNoors

Now take the Nummer test in Norwegian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles