Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Nederlands-Frans Woordenboek

Nederlands-Frans Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsFrans

eenun
tweedeux
drietrois
vierquatre
vijfcinq
zessix
zevensept
achthuit
negenneuf
tiendix
elfonze
twaalfdouze
dertientreize
veertienquatorze
vijftienquinze
zestienseize
zeventiendix-sept
achttiendix-huit
negentiendix-neuf
twintigvingt
eenentwintigvingt et un
tweeëntwintigvingt-deux
dertigtrente
eenendertigtrente et un
tweeëndertigtrente-deux
veertigquarante
eenenveertigquarante et un
tweeënveertigquarante-deux
vijftigcinquante
eenenvijftigcinquante et un
zestigsoixante
eenenzestigsoixante et un
zeventigsoixante-dix
eenenzeventigsoixante et onze
tachtigquatre-vingts
eenentachtigquatre-vingt-un
negentigquatre-vingt-dix
eenennegentigquatre-vingt-onze
honderdcent
honderd eencent un
honderd tweecent deux
tweehonderddeux cents
tweehonderd eendeux cent un
driehonderdtrois cents
vierhonderdquatre cents
vijfhonderdcinq cents
zeshonderdsix cents
zevenhonderdsept cents
achthonderdhuit cents
negenhonderdneuf cents
duizendmille
tweeduizenddeux mille
drieduizendtrois mille
vierduizendquatre mille
vijfduizendcinq mille
zesduizendsix mille
zevenduizendsept mille
achtduizendhuit mille
negenduizendneuf mille
tienduizenddixmille
honderdduizendcent mille
miljoenun million
tienmiljoendix million
honderdmiljoencent million
miljardun milliard
biljoenun milliard
tien miljarddix milliard
Now take the Nummer test in French

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom

General Life
Zaken
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Voedsel
Baan
Muziek
Relatief
Religion
Tijd
Reizen
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles