jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Dictionnaire Français-Chinois

Dictionnaire Français-Chinois | Mammifères

Categories
Pays

Monde Naturel
Nature
Corps Humain
Animals
Reptiles
Mammifères
Poissons
Oiseaux
Insectes
Plantes
Fleurs
Légumes
Fruits
Arbres

Générales de Vie
Affaires
Jour, Mois, Année
Indications
Boissons
Nourriture
Emploi
Médical
Musique
Parents
Religion
Temps
Outils
Voyage
Armes

Mode
Étoffe
Vêtements
Bijoux
Chaussures

Bâtiments
Logement
Salle de Séjour
Cuisine
Salle de Bains
Chambre
Bureau

Science
Astronomie
Elements
Force et Énergie
Formes
Poids et Mesures

Langue
Nombre
Pronoms
Search dictionary :-

FrançaisPinyinChinois
mammifèrebǔrǔ dòngwù哺乳动物
carnivoreshíròu dòngwù食肉动物
herbivoreshícǎo dòngwù食草动物
insectivoreshíchóng dòngwù食虫动物
omnivorezáshí dòngwù杂食动物

antilopelíngyáng羚羊
belettehuángyòu黄鼬
bisonyěniú野牛
blaireauhuān
buffleshuǐniú水牛
chacalchái
chameauluòtuo骆驼
élan
éléphantxiàng
fourmiliershíyǐshòu食蚁兽
furetbáiyòu白鼬
girafechángjǐnglù长颈路
gnoulíngyáng deyīzhǒng羚羊的一种
hérissoncìwèi刺猬
hippopotamehémǎ河马
hyèneliègǒu鬣狗
jaguarměizhōuhǔ, měizhōubào美洲虎, 美洲豹
lamaměi zhōu tuó, wú fēng tuó美洲驼, 无峰驼
lapin
lièvreyětù野兔
lion de merhǎishī海狮
lionshīzi狮子
loupláng
loutreshuǐtǎ水獭
morsehǎixiàng海象
musaraigneqú jīng鼩鼱
pangolinchuān shān jiǎ穿山甲
panthèrehēibào黑豹
phoquehǎibào海豹
renard
rhinocérosxīniú犀牛
tatouqiúyú犰狳
taupeyǎnshǔ鼹鼠
tigre
verratyězhū野猪
zèbrebānmǎ斑马

rongeurnièchǐmù dòngwù啮齿目动物
castorhélí河狸
cochon d'indetúnshǔ豚鼠
écureuilsōngshǔ松鼠
gerbilleshā shǔ沙鼠
hamstercāngshǔ仓鼠
marmottehàn tǎ, tǔ bō shǔ旱獭, 土拨鼠
porc-épicháozhū豪猪
ratdàshǔ大鼠
sourisshǔ

singelèirényuán类人猿
chimpanzéhēixīngxīng黑猩猩
gibbonchángbìyuán长臂猿
gorilledàxīngxīng大猩猩
orang-outangxīngxīng猩猩

primatelíngzhǎngmù dòngwù灵长目动物
babouinfèifèi狒狒
macaque rhésusmí hóu猕猴
singehóu

marsupialyǒu dài dòngwù有袋动物
kangouroudàishǔ袋鼠
koalashùdàixióng树袋熊
opossumfù shǔ负鼠

oursxióng
ours brunzōng xióng, zōng sè xióng 棕熊, 棕色熊
ours polaireběijíxióng北极熊
pandadà xióngmāo, dà māoxióng大熊猫, 大猫熊
raton laveurhuàn xióng 浣熊

âne
cheval
chèvreshānyáng山羊
chevreuil鹿
cochonzhū
moutonyáng
vacheniú

chatmāo

chiengǒu
renard

cetaceajīng
baleinejīngyú鲸鱼
dauphinhǎitún海豚
marsouinshǔhǎitún鼠海豚
orquehǔjīng虎鲸
FrançaisPinyinChinois
Now take the Mammifères test in Chinese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles