jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionnaire Français-Chinois | Traduction en ligne | Gratuit

Dictionnaire Français-Chinois | Traduction en ligne | Gratuit | Corps Humain

French

FrançaisPinyinChinois
corpsréntǐ人体
cheveuxmáo
fémininfùnǚ妇女
mâlenánrén男人
peau
bébéyīngér婴儿
poremáokǒng毛孔
ridezhòuwén皱纹
grain de beautézhì
acnéfěncì粉刺
tache de rousseurquèbān雀斑

têtetóu
visageliǎn, miànkǒng脸, 面孔
bouchezuǐ
cheveuxmáo
fronté
gorgeyānhóu咽喉
jouemiànjiá面颊
mâchoire
nezbízi鼻子
oeilyǎnlì眼力
*globe oculaireyǎnqiú眼球
*sourcilméimao眉毛
oreilleěrduo耳朵

torseqūgàn躯干
abdomen
coujǐng
derrièrepìgu屁股
dosbèi
épaulejiān
mamelonnǎitóu奶头
nombrildùqí肚脐
pénisyīnjīng阴茎
poitrinexiōng
poitrinexiōngqiāng胸腔
seinrǔfáng乳房
tailleyāo
vaginyīndào阴道
ventrefùbù腹部
ventregāowán睾丸

bras
avant-brasqiánbì前臂
coudezhǒu
doigtshǒuzhǐ手指
*articulation des doigtszhǐjié指节
*poucedàmǔzhǐ大拇指
mainshǒu
paumeshǒuzhǎng手掌
poignetwàn

jambetuǐ
cuissedàtuǐ, gǔ大腿, 股
genouxī, xīgài膝, 膝盖
hanchetúnbù臀部
molletféi
orteiljiǎozhǐ脚趾
piedjiǎo, zú脚, 足
*talonjiǎohòugēn脚后跟
tibiajìng

artèredòngmài动脉
cerveaunǎo
cœurxīnzàng心脏
côlonjiécháng结肠
cordon ombilicalqídài脐带
côtélèigǔ肋骨
crânetóugǔ头骨
fœtustāi`ér胎儿
foiegānzàng肝脏
globe oculaireyǎnqiú眼球
intestincháng
ligamentrèndài韧带
musclejīròu肌肉
osgǔgé骨骼
ovaireluǎncháo卵巢
poumonfèi
ratepí, pízàng脾, 脾脏
reinshèn, shènzàng肾, 肾脏
rétineshìwǎngmó视网膜
sangxuè
spermatozoïdejīngyè精液
utéruszǐgōng子宫
utéruszǐgōng子宫
vaisseau sanguinxuèguǎn血管
veinejìngmài静脉
vessiepángguāng膀胱
FrançaisPinyinChinois

Now take the Corps Humain test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles