jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 土耳其字典

土耳其字典 | 宗教

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音土耳其语

宗教zōngjiàodin
宗教的zōngjiào dedinsel
恶魔èmóiblis
布道bùdàovaız vermek
忏悔chànhuǐitiraf
忏悔室chànhuǐshìgünah çıkartma hücresi
赐福cìfúkutsamak
大主教dàzhǔjiàobaşpiskopos
地狱dìyùcehennem
Buda
佛教fójiàoBudizm
棺材guāncaitabut
敬奉jìngfèngtapınma
基督jīdūHazreti İsa
基督教jīdūjiàohıristiyanlık
基督徒jīdūtúhıristiyan
教区牧师jiàoqū mùshīpapaz
教堂jiàotángkilise
拉比lābǐhaham
墓地mùdìmezarlık
穆斯林mùsīlínMüslüman
庙宇miàoyǔtapınak
女神nǚshénTanrıça
普遍徒pǔbiàntúKatolik
祈祷qídǎodua etmek
祈祷文qídǎowéndua
清真寺qīngzhēnsìcami
撒旦sādànşeytan
撒旦sādànşeytan
僧侣sēnglǚkeşiş
司铎, 牧师sīduó, mùshīrahip
上帝shàngdìTanrı
上帝的shàngdìdedindar
圣地shèngdìtürbe
圣经shèngjīngKutsal Kitap
圣洁的shèngjiédekutsal
圣职shèngzhírahiplik
神父shénfùrahip
神谕shényùorakl
使徒shǐtúapostol
天使tiānshǐmelek
天堂tiāntángcennet
幸事xìngshìhayırdua
信徒xìntúhavari
洗礼xǐlǐvaftiz
修女xiūnǚrahibe
小教堂xiǎo jiàotángküçük kilise
犹太的yóutàideYahudilere özgü
犹太人yóutàirénYahudi
预言家yùyánjiāpaygamber
主教zhǔjiàopiskopos
汉语拼音土耳其语

Now take the 宗教 test in Turkish


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles