jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 人体

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
妇女fùnǚbabae
男人nánrénlalaki

人体réntǐkatawan
máobuhok
balat

tóuulo
énoo
耳朵ěrduotainga
panga
máobuhok
眉毛méimaokilay
面颊miànjiápisngi
咽喉yānhóulalamunan

躯干qūgànlindog
bèilikod
肚脐dùqípusod
tiyan
腹部fùbùtiyan
睾丸gāowánbayag
jǐngleeg
jiānbalikat
奶头nǎitóususo
屁股pìguilalim
乳房rǔfángsuso
xiōngdibdib
胸腔xiōngqiāngdibdib
yāobaywang
阴道yīndàobayna, puday
阴茎yīnjīngtiti

braso
前臂qiánbìbisig
shǒukamay
手掌shǒuzhǎngpalad
手指shǒuzhǐdaliri
wànpulso
zhǒusiko

tuǐbinti
大腿, 股dàtuǐ, gǔhita
féibinti
huáibukongbukong
jìnglulod
脚, 足jiǎo, zúpaa
臀部túnbùbalakang
膝, 膝盖xī, xīgàituhod

内部的nèibùdepanloob
chángbituka
动脉dòngmàiarterya
fèibaga
肝脏gānzàngatay
骨骼gǔgébuto
静脉jìngmàiugat
精液jīngyètamud
肌肉jīròubisig, laman
结肠jiéchángtina e
肋骨lèigǔtadyang
卵巢luǎncháoubaryo
nǎoutak
膀胱pángguāngpantog
脾, 脾脏pí, pízàngpali
脐带qídàihigod
韧带rèndàilitid, ligamento
肾, 肾脏shèn, shènzàngbato
视网膜shìwǎngmóbilot ng mata
头骨tóugǔbungo
胎儿tāi`érsanggol
心脏xīnzàngpuso
xuèdugo
血管xuèguǎnsisidlan ng dugo
子宫zǐgōngbahay-bata, matris
子宫zǐgōngbahay bata
汉语拼音他加祿语
Now take the 人体 test in Tagalog


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles