Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 家

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
jiāTahanan
fángbahay
平房píngfángbungalow
公寓gōngyùpantay
家庭地址jiātíng dìzhǐtirahan
浴室yùshìpaliguan, banyo
卧室wòshìsilid tulugan
厨房chúfángkusina
起居室qǐjūshìsalas

把手bǎshǒuhawakan sa pintuan
草坪cǎopíngdamuhan
车房chēfánggarahe
chuāngbintana
窗玻璃chuāngbōlisalamin ng bintana
窗台chuāngtáipasimano
地板dìbǎnsahig
地窖dìjiàosilong, bodega
地下室dìxiàshìsilong, ilalim
顶楼dǐnglóukuwartong nasa pagitan ng kisame at ng bubungan
花坛huātánhalamanan
花园huāyuánharden
露台lùtáipatya
ménpintuan
méntarangkahan
门口ménkǒupintuan
门铃ménlíngtimbre sa pinto
门前台阶ménqián táijiēpaghakbang sa pintuan
门厅méntīngbulwagan
暖房nuǎnfángkonserbatoryo
暖房nuǎnfángpasibulan
排水沟páishuǐgōualisan ng tubig
排水管páishuǐguǎntubong pampatuyo
qiangpader
三角墙sānjiǎo qiángkabalyete
shìkwarto
shuāntarangkahan
suǒsusian
天花板tiānhuābǎnkisame
屋顶wūdǐngbubong
屋檐wūyánmedya agus
小径xiǎojìngdaanan
小径xiǎojìngdaanan
Now take the 家 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles