jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 食物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
食物shíwùpagkain
suka
草本植物, 药草cǎoběn zhíwù, yàocǎohalamang madaling mabuwal gava ng saging
胡椒粉hújiāofěnpaminta
黄油huángyóumantikilya
面粉miànfěnharina
葡萄酒pútaojiūalak
人造黄油rénzào huángyóumargarin
ròukarne
shuǐtubig
水果shuǐguǒprutas
tángasukal
调味品tiáowèipǐnpantimpla
yánasin
isda
植物, 蔬菜zhìwú, shūcàigulay

未煮过的wèi zhǔguò dehilaw

菜肴càiyáopagkain
matamis
冰淇淋bīngqílínsorbesa
饼, 糕bǐng, gāomamon
干酪饼gānlàobǐngkeyk na keso
果馅饼guǒ xiànbǐngtart
烙饼làobǐngpancake
松糕sōnggāosponge cake
糖果tángguǒmatamis

意大利面食yìdàlì miànshípasta
细圆面条xì yuán miàntiáospaghetti
意大利干面条yì dà lì gān miàn tiáotagliatelle
意大利烤面条加干酪沙司yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sīcarbonara

咖喱gālíkari
汤, 羹tāng, gēngsabaw
汉语拼音他加祿语
Now take the 食物 test in Tagalog


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles