Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 花

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
huābulaklak
百合bǎihéliryo
雏菊chújúuri ng bulaklak
大麗菊dàlìjúdalya
丁香dīngxiānglila
风信子fēngxìnzǐjacinto
旱金莲hànjīnliánnastursiyum
黄水仙huángshuǐxiānnarsiso
tistle
菊花júhuākrisantemo
金盏花jīnzhǎnhuāamarilyo
剑兰jiàn lángladiolus
兰花lánhuādapo
玫瑰méiguìrosas
蒲公英púgōngyīngngiping leon
秋海棠属qiūhǎitángshǔbigonya
麝香石竹shèxiāng shízhúcarnation
水仙属shuǐxiānshǔnarkisus
天竺葵tiānzhúkuígeranyum
向日葵xiàngrìkuílinggo bulaklak
绣球花xiùqiúhuāhaydrangeya
郁金香yùjīnxiāngtulipan
野风信子yě fēng xìn zǐbluebell
一叶兰yīyèlánaspidistra
羽扇豆yǔshàndòulupin
鸢尾yuānwěiiris
紫菀zǐwǎnastra
Now take the 花 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles