Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 鱼

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
有壳的水生动物yǒuqiàode shuǐshēng dòngwùmolusko
蝙鱼biān yúbangus
大比目鱼dàbǐmùyúhalibut
diépleys
鲱鱼fēiyútamban, tunsoy
狗鱼gǒuyúpatulis
guīsalmon
黑线鳕hēixiànxuěhadok
金鱼jīnyúgoldpis
dumapo
鲤鱼lǐyúbwanbwan
鲇形目niánfǎng mùhito
qīngmataan
鳝, 鳗shàn, mànigat
鲨鱼shāyúpating
鲦鱼(一种小淡水鱼)tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)isda ng minow
xuěbakalaw
鳐科yáo kēisketing
鳟鱼zūnyútrout

xièalimango
小虾xiǎoxiāhipon


kabibi
蚝, 牡蛎háo, mǔlìtalaba
Now take the 鱼 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles