jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 爬行动物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

爬行动物páxíng dòngwùnt krypdyr
尖牙jiānyám hoggtann
línnt skjell
尾巴wěibam hale

shém slange
巨蛇jùshém pytonslange
蟒蛇mǎngshém anakonda
王蛇wángshém kvelerslange
响尾蛇xiǎngwěishém klapperslange
眼镜蛇yǎnjìngshém brilleslange
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shém svart mamba

蜥蜴xīyìm/f firfisle
鳄鱼èyúm/f krokodille
壁虎bìhǔm gekko
短吻鳄duǎnwěn`èm alligator
美洲大蜥蜴měizhōudà xīyìm iguan
汉语拼音挪威语

Now take the 爬行动物 test in Norwegian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles