jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 起居室

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

起居室qǐjūshìm/f dagligstue
壁炉bìlúm peis
壁炉炉床bìlú lúchuángm ildsted
抽屉chōutìm skuff
地毯dìtǎnnt teppe
电视diànshìnt fjernsyn, m TV
高保真音响设备gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèint stereoanlegg
柜橱guìchúnt skap
绘画huìhuànt maleri
计算机jìsuànjīm datamaskin
录象机lùxiàngjīm video
屏冈pínggāngm skjerm
沙发shāfām sofa
收音机shōuyīnjīm radio
小地毯xiǎo dìtǎnm/f rye
扬声器yángshēngqìm høyttaler
遥控器yáokòngqìm fjernkontroll
椅子yǐzim stol
照片zhàopiànnt foto, nt fotografi
桌子zhuōzint bord
汉语拼音挪威语

Now take the 起居室 test in Norwegian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles