Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 挪威字典

挪威字典 | 建筑

Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

建筑jiànzhùm bygning, nt bygg
建筑jiànzhùm bygning
办公室bàngōngshìnt kontor
博物馆bówùguǎnnt museum
冰屋bīngwūm iglo
百货商店bǎihuò shāngdiànnt varehus
餐馆cānguǎnm restaurant
城堡, 车chéngbǎo, jūm/f borg
超级市场chāojí shìchǎngnt supermarked
大使馆dàshǐguǎnm ambassade
大学dàxuént universitet
灯塔dēngtǎnt fyrtårn
电影院diànyǐngyuànm kino
飞机场fēijīchǎngm lufthavn
风车fēngchēm/f vindmølle
工厂gōngchǎngm fabrikk
宫殿gōngdiànnt slott, nt palass
公寓gōngyùm leilighet
gǎngm/f havn
港口gǎngkǒum havn
花商huāshāngm blomsterforretning
剧院jùyuànnt teater
警察分局jǐngchá fēnjúm politistasjon
教堂jiàotángm/f kirke
jiānt hus
酒吧jiǔbām bar
酒吧jiǔbām pub
陵墓língmùnt mausoleum
旅馆lǚguǎnnt hotell
旅游咨询处lǚyóuzī xúnchùnt turistkontor
摩天楼mótiānlóum skyskraper
美术馆, 画廊měishùguǎn, huàlángnt kunstgalleri
庙宇miàoyǔnt tempel
农场nóngchǎngm gård
清真寺qīngzhēnsìm moske
qiáom/f bro
肉铺ròupùm slakter
圣陵shènglíngnt helgenskrin
市场shìchǎngnt marked
市议会所有的房产shìyìhuì suǒyǒude fángchǎnnt kommunal bolig
市政厅shìzhèngtīngnt rådhus
食品杂货商shípǐn záhuòshāngm koloniaforretning
商店shāngdiànm butikk
水族馆shuǐzúguǎnnt akvarium
图书馆túshūguǎnnt bibliotek
体育场tǐyùchǎngnt stadion
天文台tiānwéntáint observatorium
消防站xiāofángzhànm brannstasjon
学校xuéxiàom skole
学院xuéyuànm skole, nt universitet
银行yínhángm bank
邮政局yóuzhèngjúnt postkontor
医院yīyuànnt sykehus
演播室yǎn bō shìnt studio
总教堂zǒngjiàotángm/f domkirke, m katedral
帐篷zhàngpengnt telt
庄园zhuāngyuánm herregården
Now take the 建筑 test in Norwegian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles