jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 卧室

Chinese

汉语拼音挪威语
卧室wòshìnt soveværelse
壁橱bìchúnt klesskap
抽屉chōutìm skuff
chuángm/f seng
床单chuángdānnt laken
床垫chuángdiànm madrass
dēngm/f lampe
dēngm/f lampe
柜橱guìchúnt skap
jìngnt speil
梳妆台shūzhuāngtáint toalettbord
衣橱yīchúnt klesskap
羽绒被yǔróngbèim/f dyne
枕套zhěntàont putevar
枕头zhěntoum/f pute
汉语拼音挪威语

Now take the 卧室 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles