Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 哺乳动物

Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùmamalia, binatang menyusui

斑马bānmǎzebra, kuda belang
刺猬cìwèilandak
长颈路chángjǐnglùjerapah
黑豹hēibàopanther
harimau
huāncerpelai
鬣狗liègǒudubuk
骆驼luòtuounta
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàojaguar
狮子shīzisinga
水牛shuǐniúkerbau
水獭shuǐtǎanjing laut
犀牛xīniúbadak bercula satu
xiànggajah
 • 公象
 • gōngxiàngbanteng
 • 母象
 • mǔxiànglembu, sapi
 • 小象
 • xiǎoxiànganak sapi
  野牛yěniúbison
  鼹鼠yǎnshǔtikus mondok
  cháiserigala
  鼩鼱qú jīngtikus

  啮齿目动物nièchǐmù dòngwùhewan pengerat
  仓鼠cāngshǔhamster, tikus kecil
  豪猪háozhūlandak
  河狸hélíberang-berang
  shǔtikus
  豚鼠túnshǔbabi nugini

  类人猿lèirényuánsiamang, kera, beruk
  大猩猩dàxīngxīnggorila
  黑猩猩hēixīngxīngsimpanse
  猩猩xīngxīngorangutan

  灵长目动物língzhǎngmù dòngwùprimata
  狒狒fèifèibabon
  hóumonyet

  有袋动物yǒu dài dòngwù
  袋鼠dàishǔkanguru

  xióngberuang
  北极熊běijíxióngberuang kutub
  大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngpanda

  家畜jiā chùhewan lokal
  gǒuanjing
  鹿rusa
  keledai
  māokucing
  kuda
  niúlembu, sapi
 • 公牛
 • gōngniúbanteng
 • 母牛
 • mǔniúlembu, sapi
 • 小牛
 • xiǎoniúanak sapi
  山羊shānyángkambing
  yángdomba
  zhūbabi

  Now take the 哺乳动物 test in Indonesian

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  植物

  植物
  水果


  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  职业
  艺术和文学
  医学的
  神话
  运动
  时间
  工具
  车辆
  说明

  时装
  织布
  衣服
  首饰

  化妆品

  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状

  语言
  号码
  动词
  副词
  形容词
  代词
  A to Z
  Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles