jonsay.co.uk
Language Dictionaries
汉印尼字典

汉印尼字典 | 哺乳动物

Chinese
A to Z

汉语拼音印度尼西亚语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùmamalia, binatang menyusui

斑马bānmǎzebra, kuda belang
刺猬cìwèilandak
长颈路chángjǐnglùjerapah
黑豹hēibàopanther
harimau
huāncerpelai
鬣狗liègǒudubuk
骆驼luòtuounta
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàojaguar
狮子shīzisinga
水牛shuǐniúkerbau
水獭shuǐtǎanjing laut
犀牛xīniúbadak bercula satu
xiànggajah
*公象gōngxiàngbanteng
*母象mǔxiànglembu, sapi
*小象xiǎoxiànganak sapi
野牛yěniúbison
鼹鼠yǎnshǔtikus mondok
cháiserigala
鼩鼱qú jīngtikus

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùhewan pengerat
仓鼠cāngshǔhamster, tikus kecil
豪猪háozhūlandak
河狸hélíberang-berang
shǔtikus
豚鼠túnshǔbabi nugini

类人猿lèirényuánsiamang, kera, beruk
大猩猩dàxīngxīnggorila
黑猩猩hēixīngxīngsimpanse
猩猩xīngxīngorangutan

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùprimata
狒狒fèifèibabon
hóumonyet

有袋动物yǒu dài dòngwù
袋鼠dàishǔkanguru

xióngberuang
北极熊běijíxióngberuang kutub
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngpanda

家畜jiā chùhewan lokal
gǒuanjing
鹿rusa
keledai
māokucing
kuda
niúlembu, sapi
*公牛gōngniúbanteng
*母牛mǔniúlembu, sapi
*小牛xiǎoniúanak sapi
山羊shānyángkambing
yángdomba
zhūbabi

汉语拼音印度尼西亚语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Indonesian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles