jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 颜色

Chinese

汉语拼音希腊语
颜色yán sèn χρώμα
原色yuánsèn πρωτεύον χρώμα
白色bái sèn άσπρο
橙色chéng sèn πορτοκαλί
粉色fěnsèn ροζ
红色hóng sèn κόκκινο
黑色hēi sèn μαύρο
灰色hūi sèn γκρι
黄色huáng sèn κίτρινο
蓝色lán sèn μπλε
绿色lǜ sèn πράσινο
棕色zōng sèn καστανό
紫色zǐ sèn πορφυρό
汉语拼音希腊语

Now take the 颜色 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles