Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 天文学

Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
天文学tiānwénxuéAstronomiya
太阳tàiyángadlaw
行星xíngxīngPlaneta
水星shuǐxīngMercury
金星jīnxīngVenus
地球dìqiúKalibutan
火星huǒxīngMars
木星mùxīngJupiter
土星tǔxīngSaturn
天王星tiānwángxīngUranus
海王星hǎiwángxīngNeptune
冥王星míngwángxīngPluto
月球yuèqiúbulan

银河系yínhéxìMilky Way
宇宙yǔzhòutibuok kalibutan
星系xīngxìgalaxiya
xīngbitoon
行星xíngxīngplaneta
彗星huìxīngcomet
流星liúxīngbulalakaw
小行星xiǎoxíngxīngasteroid


Now take the 天文学 test in Cebuano

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles