jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Kolor

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
koloryán sè颜色
pangunang koloryuánsè原色
itomhēi sè黑色
asullán sè蓝色
tabononzōng sè棕色
berde/lunhawlǜ sè绿色
abohonhūi sè灰色
urinschéng sè橙色
rosafěnsè粉色
purpurazǐ sè紫色
pulahóng sè红色
putibái sè白色
BisayaPinyinInsik

Now take the Kolor test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles