Tagalog-Insik Diksyonaryo Relihiyon test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Relihiyon test

Currently 3 users online.

You will now be tested on the Relihiyon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

magpala =

zhǔjiào
主教cìfú
赐福

fójiào
佛教徒
diyos =

shàngdì
上帝

guāncai
棺材

shénfù
神父

shénfù
神父
Budismo =

fójiào
佛教徒

xìntú
信徒

jiàotáng
教堂

dìyù
地狱
impyerno =

xìngshì
幸事

jiàoqū mùshī
教区牧师

èmó
恶魔

dìyù
地狱
bautismo =

xìngshì
幸事

shǐtú
使徒

èmó
恶魔

xǐlǐ
洗礼
arsobispo =

jìngfèng
敬奉

sēnglǚ
僧侣

shèngzhí
圣职

dàzhǔjiào
大主教
diyosa =

shàngdì
上帝

miàoyǔ
庙宇

shèngzhí
圣职

nǚshén
女神
anghel =

zōngjiào
宗教

tiānshǐ
天使

xiūnǚ
修女

shèngzhí
圣职
hudyo =

sēnglǚ
僧侣

yóutàirén
犹太人

bùdào
布道

chànhuǐ
忏悔
simbahan =

chànhuǐshì
忏悔室

fójiào
佛教

shèngdì
圣地

jiàotáng
教堂
pari =

cìfú
赐福

zhǔjiào
主教

tiānshǐ
天使

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
kasulatan =

shèngjīng
圣经

shèngzhí
圣职

shèngdì
圣地

chànhuǐ
忏悔
kristiyano =

shényù
神谕

chànhuǐ
忏悔

jīdūtú
基督徒

xiūnǚ
修女
Gautama Buddha =

jìngfèng
敬奉bùdào
布道

shényù
神谕
satanas =

xǐlǐ
洗礼

sādàn
撒旦

jìngfèng
敬奉

mùsīlín
穆斯林
pangungumpisalan =

chànhuǐshì
忏悔室

xǐlǐ
洗礼

èmó
恶魔

xìntú
信徒
madre =

xiūnǚ
修女

shényù
神谕

shàngdì
上帝

chànhuǐshì
忏悔室
alipores =

yóutàirén
犹太人

xiǎo jiàotáng
小教堂

shǐtú
使徒

dìyù
地狱
pagkapari =

shèngzhí
圣职

sādàn
撒旦

mùdì
墓地

mùsīlín
穆斯林
pagsamba =

zōngjiào de
宗教的

shàngdìde
上帝的

chànhuǐ
忏悔

jìngfèng
敬奉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles