Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Kalikasan test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Kalikasan category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

alimpuyo, uliuli, ipoipo =

shāmò
沙漠

shítou
石头

xuánwō
旋涡

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块
tektoniks na pangplato =

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块chìdào
赤道
agos =

dàfēng
大风

bàofēngyǔ
暴风雨

léi

liú, shuǐliú
流, 水流
kipot =

hǎixiá
海峡

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤shítou
石头
lanaw =

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

yún

sēnlín
森林

wēifēng
微风
pag guho =

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

nánjí
南极

fǔshí
腐蚀

cháo
senstoun =

jīngdù
经度

shēngǔ
深谷

píngchuān
平川

shāyán
沙岩
bangin =

fǔshí
腐蚀

shēngǔ
深谷

bīngzhù
冰柱

xuánwō
旋涡
equador =

chìdào
赤道

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

tǔdì
土地

dìgōu
地沟
kontinenti, sanlupain, lupalop =

dàfēng
大风

làng

xuě huā
雪花

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
ulan kasama ng nyebe =

yǔjiāxuě
雨夹雪

bàofēngyǔ
暴风雨

jīngdù
经度

liú, shuǐliú
流, 水流
latitud =

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石

wěidù
纬度

liú, shuǐliú
流, 水流

hǎitān
海滩
lindol =

dìzhèn
地震

zhōng rǔ shí
钟乳石

zhèndòng
震动

shānfēng
山峰
bundok =

tǔdì
土地

shān, shānyuè
山, 山岳

yún

zìránjiè
自然界
tabing dagat =

hǎi`ànxiàn
海岸线

yǔjiāxuě
雨夹雪

shāmò
沙漠

cónglín, mìlín
丛林, 密林
katimugang dulo =

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

yǔjiāxuě
雨夹雪

nánjí
南极

shítou
石头
kahoy =

nánjí
南极

hóngshuǐ
洪水

shùlín
树林

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
hamog =xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

xuě
alon =

bīng

zìránjiè
自然界

làng

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋
mundo =

tiānqì
天气

dìqiú
地球

sēnlín
森林

wěidù
纬度
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles