Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Kalikasan test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Kalikasan category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kweba =

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

cǎihōng
彩虹

shāndòng
山洞
kontinenti, sanlupain, lupalop =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

zhèndòng
震动

shítou
石头

dà shāndòng
大山洞
equador =

chìdào
赤道

tǔdì
土地

zhèndòng
震动

dìxiàde
地下的
lumalaki =

dàqì, kōngqì
大气, 空气

làngtāo
浪涛

dàqì, kōngqì
大气, 空气

hǎi
sapa =

jiàn xíe quán
间歇泉

xiǎohé, xī
小河, 溪

yán

xuě huā
雪花
baha =

dìxiàde
地下的

jùlì
巨砾

shítou
石头

hóngshuǐ
洪水
lambak =

hǎi`ànxiàn
海岸线

làng

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷


karagatan =

xuě

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

shíhuīyán
石灰岩

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河
longitud =

jīngdù
经度

wēifēng
微风

lùzhōu
绿洲

nánjí
南极
kahoy =

shùlín
树林

sānjiǎozhōu
三角洲

tǔdì
土地

yǔjiāxuě
雨夹雪
kakahuyan =

sēnlín
森林

huǒshān
火山

hǎidǎo
海岛

bànquí
半球
lupa =

táifēng
台风

yún

xiǎohé, xī
小河, 溪

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤
tubig sa disyerto =

pùbù
瀑布

píngchuān
平川

dàfēng
大风

lùzhōu
绿洲
tutok =

léi

shāndǐng
山顶

dìqiú
地球

hǎitān
海滩
buhangin =

hǎitān
海滩

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

shā
agos =

liú, shuǐliú
流, 水流

shí sǔn
石笋

yǔjiāxuě
雨夹雪

xiǎohé, xī
小河, 溪
bulcan =

nánjí
南极

huǒshān
火山
malaking bato =

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

jùlì
巨砾

xiǎohé, xī
小河, 溪

shāmò
沙漠
sigwa =

yúnwù
云雾

bàofēngyǔ
暴风雨

hǎitān
海滩

yún
talon =

shēngǔ
深谷

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

pùbù
瀑布

jiàn xíe quán
间歇泉
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles