Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Svensk-Kinesisk Ordbok Drycker test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Drycker category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

te =

chá

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

lǜ chá
绿茶

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
gin =

chá

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
vatten =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

nǎixī
奶昔

shuǐ

píjiǔ
啤酒
saft =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

chá

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
brandy =

xuělìjiǔ
雪梨酒

yǐnliào
饮料

chá

báilándì
白兰地
vodka =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

chá

kāfēidòu
咖啡豆

fútèjiā
伏特加
vin =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

fútèjiā
伏特加

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
whisky =

nǎi

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

yǐnliào
饮料

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
läsk =

xuělìjiǔ
雪梨酒

lǜ chá
绿茶

qìshuǐ
汽水

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
stout =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

lǜ chá
绿茶
sherry =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
saft =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

nǎi

píngguǒjiǔ
苹果酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
portvin =

lǜ chá
绿茶

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
dryck =

yǐnliào
饮料

nǎixī
奶昔

chá

nǎixī
奶昔
vermouth =

chá

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
champagne =

báilándì
白兰地

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

chá

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
cocktail =

píngguǒjiǔ
苹果酒

shuǐ

xuělìjiǔ
雪梨酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
varm choklad =

shuǐ

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
lager, lageröl =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
grönt te =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

kāfēidòu
咖啡豆

lǜ chá
绿茶

shuǐ
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles