Español-Chino Diccionario Cocina test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Cocina test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Cocina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

placa =kǎo miànbāo qì
烤面包器

lājīxiāng
垃圾箱

xǐdícáo
洗涤槽
armario =

guìchú
柜橱

chōutì
抽屉

lājīxiāng
垃圾箱


silla =

pánzi
盘子

hùnhézhě
混合着

yǐzi
椅子

bēizi
杯子
freezer =

bīngguì
冰柜

yǐzi
椅子

xǐyījī
洗衣机

chí
tenedor =

tuōpán
托盘

cānchā
餐叉

xǐyījī
洗衣机

hùnhézhě
混合着
recipiente =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chú guì
橱柜

cānchā
餐叉

wēibōlú
微波炉
grill =

bōlibēi
玻璃被

kǎojià
烤架

xiǎo yánpíng
小盐瓶

huǒlú
火炉
salero =

pánzi
盘子

chádié
茶碟

kǎoxiāng
烤箱

xiǎo yánpíng
小盐瓶
cocina =

huǒlú
火炉

zhuōbù
桌布

tuōpán
托盘

bīngxiāng
冰箱
bandeja =

yǐzi
椅子

bīngguì
冰柜

yǐzi
椅子

tuōpán
托盘
cucharón =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

chúfáng
厨房

dié

kǎoxiāng
烤箱
vaso =

xǐdícáo
洗涤槽

shuǐhú
水壶

chángbǐngsháozi
长柄勺子

bōlibēi
玻璃被
pava =

zhuōbù
桌布

kǎoxiāng
烤箱

shuǐhú
水壶

chí
pimentero =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

bēizi
杯子

chúfáng
厨房

mósuìqì
磨碎器
plato =

bīngxiāng
冰箱

pánzi
盘子

huǒlú
火炉

cādiébù
擦碟布
mantel =

chúfáng
厨房

wǎn

zhuōbù
桌布

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
bol =

wǎn

cādiébù
擦碟布

kǎoxiāng
烤箱

xǐdícáo
洗涤槽
batidora =

hùnhézhě
混合着

kǎoxiāng
烤箱

xǐdícáo
洗涤槽

yǐzi
椅子
jarra, jarrita =

dāohuǒlú
火炉

chádié
茶碟
nevera =

chíbīngxiāng
冰箱

tuōpán
托盘
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles