Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dicionário Português-Chinês Jóias test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Jóias category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

corrente =

bǎoshí
宝石

shǒuzhuó
手镯

hǔpò
琥珀

liànzi
链子
rubi =

hóngbǎoshí
红宝石

xiǎo hé
小盒

yín

zuànshí
钻石
ônix =mǎnǎo
玛瑙

fàjiā
发夹

shǒuzhuó
手镯
âmbar =

shǒuzhuó
手镯

hǔpò
琥珀

zhēnzhū
珍珠

zuànshí
钻石
bracelete =

shǒuzhuó
手镯yín

mǎnǎo
玛瑙
medalhão =

xiǎo hé
小盒

zhēnzhū
珍珠

bǎoshí
宝石

ěrhuán
耳环
jóias =

shǒuzhuó
手镯

zhēnzhū
珍珠

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝


relógio =

zuànshí
钻石

shǒubiǎo
手表

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝


jóia =

jīn

tài

bǎoshí
宝石

zhēnzhū
珍珠
grampo =

xiǎo fàjiā
小发夹

shǒubiǎo
手表

jièzhǐ
戒指

shǒuzhuó
手镯
safira =

lánbǎoshí
蓝宝石

xiǎo fàjiā
小发夹shǒuzhuó
手镯
broche =

xiōngzhēn
胸针

lánbǎoshí
蓝宝石

shǒuzhuó
手镯

liànzi
链子
opala =

hóngbǎoshí
红宝石

hǔpò
琥珀

xiàngliàn
项链

dànbáishí
蛋白石
anel =

mǎnǎo
玛瑙

yín

dànbáishí
蛋白石

jièzhǐ
戒指
diamante =

zuànshí
钻石

xiǎo hé
小盒xiǎo fàjiā
小发夹
ouro =

jīn

xiōngzhēn
胸针

bǎoshí
宝石

dànbáishí
蛋白石
grampo =

xiàngliàn
项链

xiōngzhēn
胸针

bǎoshí
宝石

fàjiā
发夹
titânio =

jièzhǐ
戒指

tài

xiàngliàn
项链

hǔpò
琥珀
pulseira =

xiōngzhēn
胸针

shǒuzhuó
手镯

yín

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
tarraxa =

xiōngzhēn
胸针

ěrdīng
耳钉

tài

shǒuzhuó
手镯
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles