Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dicionário Português-Chinês Jóias test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Jóias category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

grampo =

bǎoshí
宝石

shǒuzhuó
手镯

mǎnǎo
玛瑙

xiǎo fàjiā
小发夹
corrente =

yín

bó, báijīn
铂, 白金

liànzi
链子

yín
brinco =

lánbǎoshí
蓝宝石

ěrhuán
耳环

xiǎo fàjiā
小发夹

bǎoshí
宝石
platina =

xiǎo fàjiā
小发夹

xiǎo fàjiā
小发夹

bó, báijīn
铂, 白金

shǒuzhuó
手镯
ônix =

xiàngliàn
项链

mǎnǎo
玛瑙

bó, báijīn
铂, 白金

tài
medalhão =

ěrhuán
耳环

xiǎo hé
小盒

xiàngliàn
项链

dànbáishí
蛋白石
âmbar =

bǎoshí
宝石

xiàngliàn
项链

hǔpò
琥珀

shǒuzhuó
手镯
colar =

xiàngliàn
项链

lánbǎoshí
蓝宝石

dànbáishí
蛋白石

xiōngzhēn
胸针
pérola =

shǒuzhuó
手镯

xiǎo hé
小盒

zhēnzhū
珍珠

xiǎo fàjiā
小发夹
jade =

xiǎo hé
小盒bǎoshí
宝石

mǎnǎo
玛瑙
rubi =

lánbǎoshí
蓝宝石

ěrhuán
耳环

ěrhuán
耳环

hóngbǎoshí
红宝石
metal =

zhēnzhū
珍珠

xiōngzhēn
胸针

jīnshǔ
金属

lánbǎoshí
蓝宝石
diamante =

zuànshí
钻石

dànbáishí
蛋白石

xiàngliàn
项链

dànbáishí
蛋白石
grampo =

shǒuzhuó
手镯

fàjiā
发夹

jièzhǐ
戒指

shǒubiǎo
手表
pulseira =

hóngbǎoshí
红宝石

shǒuzhuó
手镯

liànzi
链子

hóngbǎoshí
红宝石
opala =

dànbáishí
蛋白石

xiǎo hé
小盒

bǎoshí
宝石

mǎnǎo
玛瑙
broche =

bǎoshí
宝石

xiōngzhēn
胸针

xiǎo hé
小盒

fàjiā
发夹
anel =

xiōngzhēn
胸针

jièzhǐ
戒指

tài

shǒuzhuó
手镯
safira =

jièzhǐ
戒指

lánbǎoshí
蓝宝石

hǔpò
琥珀

bǎoshí
宝石
tarraxa =

ěrdīng
耳钉

shǒuzhuó
手镯

dànbáishí
蛋白石


Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles