Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Słownik Polsko-Chiński Sakk test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Sakk category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

świnka morska =

chángbìyuán
长臂猿záshí dòngwù
杂食动物

túnshǔ
豚鼠
fretka =

báiyòu
白鼬

yětù
野兔

gǒu

láng
owca =

chái

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

yáng

língyáng
羚羊
orka =

hǔjīng
虎鲸

shīzi
狮子

sōngshǔ
松鼠

hémǎ
河马
dzik =

yězhū
野猪

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

yǒu dài dòngwù
有袋动物
zebra =

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

hēixīngxīng
黑猩猩

jīngyú
鲸鱼

bānmǎ
斑马
szakal =

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

shānyáng
山羊

chái


myszoskoczek =

túnshǔ
豚鼠

shā shǔ
沙鼠

shǔhǎitún
鼠海豚

shíchóng dòngwù
食虫动物
krowa =

niú

bānmǎ
斑马

liègǒu
鬣狗

sōngshǔ
松鼠
nosorożec =

fèifèi
狒狒

bānmǎ
斑马

hémǎ
河马

xīniú
犀牛
pawian =

fèifèi
狒狒

shùdàixióng
树袋熊

hǎishī
海狮

chángjǐnglù
长颈路
borsuk =

huān

hǎishī
海狮

shíchóng dòngwù
食虫动物

māo
wydra =shuǐtǎ
水獭zhū
pancernik =

xīngxīng
猩猩

qiúyú
犰狳

qú jīng
鼩鼱

yězhū
野猪
torbacz =

hǎixiàng
海象

yǒu dài dòngwù
有袋动物

fèifèi
狒狒

hēibào
黑豹
rezus makak =

hēixīngxīng
黑猩猩

huān

chángbìyuán
长臂猿

mí hóu
猕猴
wiewiórka =

sōngshǔ
松鼠

yáng
鹿
goryl =

dàxīngxīng
大猩猩

huángyòu
黄鼬

gǒu


zając =

yětù
野兔


鹿


鹿

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种
hiena =

xióng

liègǒu
鬣狗

qú jīng
鼩鼱

gǒu
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles