Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Słownik Polsko-Chiński Sakk test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Sakk category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

świnia =

gǒu

zhū

língyáng
羚羊

shíyǐshòu
食蚁兽
szympans =

hēixīngxīng
黑猩猩

yáng

chángbìyuán
长臂猿

yáng
wieloryb =

yǎnshǔ
鼹鼠

jīngyú
鲸鱼

hēibào
黑豹

shícǎo dòngwù
食草动物
kot =


鹿

huān

māo

luòtuo
骆驼
bizon =

lèirényuán
类人猿

yěniú
野牛

hēixīngxīng
黑猩猩

hélí
河狸
bawół =

xīniú
犀牛

chuān shān jiǎ
穿山甲

fù shǔ
负鼠

shuǐniú
水牛
owca =

yáng

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

cìwèi
刺猬


hiena =

liègǒu
鬣狗

shùdàixióng
树袋熊

xiàng

qú jīng
鼩鼱
sakk =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zhū

shuǐtǎ
水獭

shícǎo dòngwù
食草动物
świstak =

chái

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

huàn xióng
浣熊

mí hóu
猕猴
pancernik =

shíròu dòngwù
食肉动物

huān

shǔhǎitún
鼠海豚

qiúyú
犰狳
zebra =

jīngyú
鲸鱼

língyáng
羚羊

bānmǎ
斑马

hǎishī
海狮
orangutan =

shǔ

shuǐniú
水牛

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

xīngxīng
猩猩
panda =

jīng

shǔhǎitún
鼠海豚

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

záshí dòngwù
杂食动物
jeżozwierz =

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

hǎibào
海豹

háozhū
豪猪

huān
naczelne =

hóu

yǎnshǔ
鼹鼠

qú jīng
鼩鼱

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物
szakal =

māo

fèifèi
狒狒chái
żyrafa =

yětù
野兔

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

shíyǐshòu
食蚁兽

chángjǐnglù
长颈路
pies =

xīngxīng
猩猩

gǒu

xióng

hóu
jeleń =

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹


鹿

shǔ

cìwèi
刺猬
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles