Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Weapons test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Weapons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

wapenrusting =

zhuāngjiǎ
装甲

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

tǎnkè
坦克
stok =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

gōng
raket =

jīqiāng
机枪

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

duǎnjiàn
短剑

huǒjiàn
火箭
geweer =

qiāng

miànjiǎ
面甲

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

jīqiāng
机枪
dolk =

duǎnjiàn
短剑

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

kuījiǎ
盔甲
lans =

wǔqì
武器

dàpào
大炮

jiàn

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
pijl =

bùqiāng
步枪

bùqiāng
步枪

jiàn

qiāngdàn
枪弹
granaat =

tǎnkè
坦克

shǒuliúdàn
手榴弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

shǒuqiāng
手枪
kruisboog =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

zhuāngjiǎ
装甲

shǒuqiāng
手枪

jiàn
wapen =

miànjiǎ
面甲

wǔqì
武器

dǎodàn
导弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
kogel =

qiāngdàn
枪弹

kuījiǎ
盔甲

bùqiāng
步枪

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
mijn =

jiàn, dāo
剑, 刀

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

lièqiāng
猎枪
projectiel =

dǎodàn
导弹

huǒjiàn
火箭

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
pistool =

qiāng

gōng

shǒuqiāng
手枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
korte pijl =

zhuāngjiǎ
装甲

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

gōng

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
kromzwaard =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

bùqiāng
步枪

shǒuqiāng
手枪
geweer =

jiàn, dāo
剑, 刀

bùqiāng
步枪

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

qiāngdàn
枪弹
zwaard =

kuījiǎ
盔甲

duǎnjiàn
短剑

jiàn, dāo
剑, 刀

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
hartsvanger, korte sabel =

huǒjiàn
火箭

dàpào
大炮

lièqiāng
猎枪

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
mitrailleur =

dùn

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

jīqiāng
机枪

dùn
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles