Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Weapons test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Weapons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

schild, wapenschild =

duǎnjiàn
短剑

dùn

shǒuqiāng
手枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
geweer =

kuījiǎ
盔甲

qiāng

zhàdàn
炸弹

zhuāngjiǎ
装甲
vizier =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

bùqiāng
步枪

miànjiǎ
面甲

lièqiāng
猎枪
projectiel =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dǎodàn
导弹

jiàn

qiāngdàn
枪弹
wapenrusting =

dàpào
大炮

bùqiāng
步枪

kuījiǎ
盔甲

gōng
geweer =

zhuāngjiǎ
装甲

bùqiāng
步枪

gōng

qiāngdàn
枪弹
pijl =

kuījiǎ
盔甲

jiàn

tǎnkè
坦克

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
tank =

lièqiāng
猎枪

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

tǎnkè
坦克

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
mijn =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

shǒuqiāng
手枪
granaat =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

shǒuliúdàn
手榴弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
wapen =

wǔqì
武器

dùn

zhuāngjiǎ
装甲

dǎodàn
导弹
hartsvanger, korte sabel =

bùqiāng
步枪

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

miànjiǎ
面甲

dùn
pistool =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

shǒuqiāng
手枪

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
dolk =

duǎnjiàn
短剑

jiàn

tǎnkè
坦克

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
bom =

shǒuqiāng
手枪

wǔqì
武器

zhàdàn
炸弹

lièqiāng
猎枪
kogel =

qiāngdàn
枪弹

lièqiāng
猎枪

lièqiāng
猎枪

qiāng
kromzwaard =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

kuījiǎ
盔甲

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
kruisboog =

qiāng

jīqiāng
机枪

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
katana =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

jīqiāng
机枪

gōng

zhuāngjiǎ
装甲
raket =

huǒjiàn
火箭

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles