Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Vrucht test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Vrucht category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

zwarte bes =

hēicùlì
黑醋栗

yīngtao
樱桃

yīngtao
樱桃

píngguǒ
苹果
noot =

píngguǒ
苹果

jiānguǒ
坚果yīngtao
樱桃
vrucht, fruit =

shuǐguǒ
水果

míhóutáo
猕猴桃

pútáo
葡萄

jiānguǒ
坚果
druif =

pútáo
葡萄

pútáoyòu
葡萄柚

xiāngjiāo
香蕉

zǎoyēzi
枣椰子
vijg =

xīfānliánguǒ
西番莲果

táo

pútáo
葡萄

wúhuāguǒ
无花果
blouwe bosbes =

yuèjú

lǐzi
李子

pútáoyòu
葡萄柚

táo
pruim, rozijn =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

cùlì
醋栗

lǐzi
李子

pútáo
葡萄
citrus =

mù guā
木瓜

xiāngjiāo
香蕉

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
perzik =

lǐzi
李子

táo

xīfānliánguǒ
西番莲果

shuǐguǒ
水果
dadel =

shíliu
石榴

zǎoyēzi
枣椰子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

píngguǒ
苹果
papaja =

píngguǒ
苹果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

píngguǒ
苹果

mù guā
木瓜
peer =

shíliu
石榴

mù guā
木瓜

mángguǒ
芒果


banaan =

xiāngjiāo
香蕉

mù guā
木瓜hēiméi
黑莓
grapefruit =

pútáoyòu
葡萄柚

jiānguǒ
坚果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

fènglí
风梨
aardbei =

mángguǒ
芒果

cǎoméi
草莓

yīngtao
樱桃

xìng
tomaat =

jiānguǒ
坚果

cǎoméi
草莓

xīhóngshì
西红柿

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
braam =

píngguǒ
苹果

hēiméi
黑莓

míhóutáo
猕猴桃

fènglí
风梨
kruisbes =

yuèjú

míhóutáo
猕猴桃

pútáo
葡萄

cùlì
醋栗
guava =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

mángguǒ
芒果

xīfānliánguǒ
西番莲果

fānshíliú
番石榴
kers =

táo

shíliu
石榴

yīngtao
樱桃

lǐzi
李子
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles