Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Vrucht test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Vrucht category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dadel =

zǎoyēzi
枣椰子

yuèjú

cùlì
醋栗

pútáo
葡萄
druif =

pútáo
葡萄shuǐguǒ
水果

táo
zwarte bes =

píngguǒ
苹果

hēiméi
黑莓

lǐzi
李子

hēicùlì
黑醋栗
tomaat =

xīhóngshì
西红柿

pútáo
葡萄

hēicùlì
黑醋栗

yuèjú
kiwi =

xīhóngshì
西红柿

míhóutáo
猕猴桃

cǎoméi
草莓

mángguǒ
芒果
braam =

táo

hēiméi
黑莓

míhóutáo
猕猴桃

mángguǒ
芒果
manga =

pútáo
葡萄

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

mángguǒ
芒果

míhóutáo
猕猴桃
kers =

jiānguǒ
坚果

hēicùlì
黑醋栗

wúhuāguǒ
无花果

yīngtao
樱桃
appel =

cùlì
醋栗

píngguǒ
苹果

hēiméi
黑莓

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
granaat =

píngguǒ
苹果

hēiméi
黑莓

fānshíliú
番石榴

shíliu
石榴
passievrucht =

wúhuāguǒ
无花果

zǎoyēzi
枣椰子

yīngtao
樱桃

xīfānliánguǒ
西番莲果
abrikoos =

táo

xìng

shíliu
石榴

shuǐguǒ
水果
citrus =

míhóutáo
猕猴桃

yīngtao
樱桃

táo

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
vijg =

wúhuāguǒ
无花果

fānshíliú
番石榴

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

táo
grapefruit =

pútáoyòu
葡萄柚

táo

shuǐguǒ
水果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
papaja =

mù guā
木瓜

xīhóngshì
西红柿

hēiméi
黑莓

cǎoméi
草莓
franboos =

fānshíliú
番石榴

xīfānliánguǒ
西番莲果

xīfānliánguǒ
西番莲果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
perzik =

xīfānliánguǒ
西番莲果

táo

hēiméi
黑莓

cǎoméi
草莓
pruim, rozijn =

wúhuāguǒ
无花果

lǐzi
李子hēicùlì
黑醋栗
kruisbes =

lǐzi
李子

xìng

xìng

cùlì
醋栗
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles