Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Vrucht test

Currently 9 users online.

You will now be tested on the Vrucht category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

franboos =

yīngtao
樱桃

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

jiānguǒ
坚果

shíliu
石榴
druif =

pútáoyòu
葡萄柚

hēiméi
黑莓

pútáo
葡萄

xīhóngshì
西红柿
banaan =

shuǐguǒ
水果

píngguǒ
苹果

xiāngjiāo
香蕉

jiānguǒ
坚果
dadel =

pútáo
葡萄

píngguǒ
苹果

zǎoyēzi
枣椰子

xīfānliánguǒ
西番莲果
noot =

píngguǒ
苹果

cǎoméi
草莓

shíliu
石榴

jiānguǒ
坚果
zwarte bes =

mángguǒ
芒果

mù guā
木瓜

hēicùlì
黑醋栗

fènglí
风梨
peer =

cùlì
醋栗

zǎoyēzi
枣椰子shuǐguǒ
水果
vrucht, fruit =

shuǐguǒ
水果

hēicùlì
黑醋栗zǎoyēzi
枣椰子
guava =

fènglí
风梨

pútáo
葡萄

lǐzi
李子

fānshíliú
番石榴
passievrucht =

lǐzi
李子

xīfānliánguǒ
西番莲果

yuèjú

yīngtao
樱桃
papaja =

mù guā
木瓜

xìng

mángguǒ
芒果

xiāngjiāo
香蕉
kers =

yīngtao
樱桃

wúhuāguǒ
无花果

pútáo
葡萄

cùlì
醋栗
granaat =

shíliu
石榴

cǎoméi
草莓

fānshíliú
番石榴

zǎoyēzi
枣椰子
kruisbes =

zǎoyēzi
枣椰子

mángguǒ
芒果

cǎoméi
草莓

cùlì
醋栗
grapefruit =

pútáoyòu
葡萄柚

yuèjú

wúhuāguǒ
无花果

jiānguǒ
坚果
braam =

wúhuāguǒ
无花果

yuèjú

mángguǒ
芒果

hēiméi
黑莓
manga =

táo

mángguǒ
芒果

shíliu
石榴


kiwi =

hēicùlì
黑醋栗

shíliu
石榴

fènglí
风梨

míhóutáo
猕猴桃
aardbei =

cǎoméi
草莓

yuèjú

fènglí
风梨

mù guā
木瓜
perzik =

táo

píngguǒ
苹果

wúhuāguǒ
无花果

cǎoméi
草莓
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles