Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 スポーツ test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the スポーツ category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

サッカーボール =

qiú mén
球门

bàng qiú
棒球

bǎo líng qiú
保龄球

qiú
バドミントン =

yǔ máo qiú
羽毛球

qiú pāi
球拍

zú qiú
足球

huá xuě
滑雪
弓道 =

yóu yǒng
游泳

qiú

shè jiàn
射箭

yóu yǒng
游泳
ホッケー =

wǎng qiú
网球

wǎng qiú
网球

qū gùn qiú
曲棍球

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍
ゴール =

qiú mén
球门

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

sài mǎ
赛马
運動競技 =

tián jìng yùn dòng
田径运动

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

sài mǎ
赛马

zú qiú
足球
ゴール =

huá xuě
滑雪

lán qiú
篮球

bǎo líng qiú
保龄球

qiú mén
球门
目標 =

bǎ zǐ
靶子

yǔ máo qiú
羽毛球

fēi biāo
飞镖

qiú mén
球门
バット =

fēi biāo
飞镖

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

huá xuě
滑雪
アイスホッケー =

bǎ zǐ
靶子

qiú

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

qiú
フットポール =

qiú mén
球门

huá xuě
滑雪

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

yóu yǒng
游泳
ゴール =

gāo ěr fū qiú
高尔夫球

qiú mén
球门

yóu yǒng
游泳

bǎ zǐ
靶子
ボーリング =

gāo ěr fū qiú
高尔夫球

huá xuě
滑雪

tián jìng yùn dòng
田径运动

bǎo líng qiú
保龄球
競馬 =

bàng qiú
棒球

sài mǎ
赛马

qiú pāi
球拍

tián jìng yùn dòng
田径运动
サッカー =

bǎ zǐ
靶子

qiú mén
球门

yóu yǒng
游泳

zú qiú
足球
球, ボール =

qiú

tián jìng yùn dòng
田径运动

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

yùn dòng
运动
ゴール =

yǔ máo qiú
羽毛球

yóu yǒng
游泳

zú qiú
足球

qiú mén
球门
水泳 =

wǎng qiú
网球

qiú mén
球门

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

yóu yǒng
游泳
スキー =

qū gùn qiú
曲棍球

qiú

qiú pāi
球拍

huá xuě
滑雪
ダーツ =

qiú

fēi biāo
飞镖

bǎo líng qiú
保龄球

qiú mén
球门
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles