Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 スポーツ test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the スポーツ category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

バドミントン =

yǔ máo qiú
羽毛球

qiú

huá xuě
滑雪

qiú mén
球门
ポロ =

qiú mén
球门

mǎ qiú
马球

qiú

qiú mén
球门
ジョギング =

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

qiú

tián jìng yùn dòng
田径运动

màn pǎo
慢跑
フットポール =

qiú

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

tián jìng yùn dòng
田径运动

qiú
バスケットボール =

qiú pāi
球拍

fēi biāo
飞镖

lán qiú
篮球

tián jìng yùn dòng
田径运动
テニス =

wǎng qiú
网球

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

lán qiú
篮球

gāo ěr fū qiú
高尔夫球
スキー =

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

huá xuě
滑雪

qū gùn qiú
曲棍球

sài mǎ
赛马
弓道 =

sài mǎ
赛马

sài mǎ
赛马

qū gùn qiú
曲棍球

shè jiàn
射箭
ゴール =

qiú mén
球门

bǎo líng qiú
保龄球

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

qiú
球, ボール =

bǎ zǐ
靶子

qiú

bàng qiú
棒球

bàng qiú
棒球
球, ボール =

bǎo líng qiú
保龄球

qiú

bàng qiú
棒球

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍
サッカー =

bǎo líng qiú
保龄球

zú qiú
足球

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

fēi biāo
飞镖
水泳 =

bǎ zǐ
靶子

mǎ qiú
马球

yóu yǒng
游泳

shè jiàn
射箭
ボーリング =

qiú mén
球门

bǎo líng qiú
保龄球

qiú pāi
球拍

qiú
サッカーボール =

fēi biāo
飞镖

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

qiú mén
球门

qiú
運動競技 =

tián jìng yùn dòng
田径运动

gāo ěr fū qiú
高尔夫球

bǎ zǐ
靶子

lán qiú
篮球
アイスホッケー =

yóu yǒng
游泳

bǎ zǐ
靶子

sài mǎ
赛马

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球
的 =

shè jiàn
射箭

tián jìng yùn dòng
田径运动

bǎ zǐ
靶子

qiú mén
球门
ゴール =

bàng qiú
棒球

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

qiú

qiú mén
球门
ゴルフ =

qiú mén
球门

bǎ zǐ
靶子

gāo ěr fū qiú
高尔夫球

bǎo líng qiú
保龄球
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles