Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Perjalanan test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Perjalanan category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

speed boat =

kōngqì
空气

sān wéi fān chuán
三桅帆船

kuài tǐng
快艇

mǎ chē
马车
roller blades =

mótuōchē
摩托车

kǎchē
卡车

dān pái lún huá
单排轮滑

hǎi yáng
海洋
kereta api =

hǎi yáng
海洋

kuài tǐng
快艇

huǒchē, lièchē
火车, 列车

wēixíng jìngsài qìchē
微型竞赛汽车
pesawat terbang, kapal terbang =

huǒchē, lièchē
火车, 列车

mù fá; mù pái
木筏; 木排

fēijī
飞机

dàpéng huòchē
大篷货车
pesawat jet =

rè qì qiú
热气球

pēnqìshì fēijī
喷气式飞机

kōngqì
空气

liū bīng xié
溜冰鞋
helikopter =

kōngqì
空气

zhíshēngjī
直升机

pēn qì shì huá xuě bǎn huò huá qiāo
喷气式滑雪板或滑橇

fēijī
飞机
arung jeram =

mù fá; mù pái
木筏; 木排

chōng làng bǎn
冲浪板

lùdì
陆地

zì xíng chē
自行车
mobil =

fēijī
飞机

pēnqìshì fēijī
喷气式飞机

kōngqì
空气

zàikè qìchē
载客汽车
Darat =

qián shuǐ tǐng
潜水艇

pēn qì shì huá xuě bǎn huò huá qiāo
喷气式滑雪板或滑橇

lùdì
陆地

zì xíng chē
自行车
sepatu roda =

liū bīng xié
溜冰鞋

kuài tǐng
快艇

fēijī
飞机

kǎchē
卡车
bis =

gōnggòngqìchē
公共汽车

zhíshēngjī
直升机

dān pái lún huá
单排轮滑

wēixíng jìngsài qìchē
微型竞赛汽车
kereta kuda =

mǎ chē
马车pēn qì shì huá xuě bǎn huò huá qiāo
喷气式滑雪板或滑橇

mótuōchē
摩托车
sepeda =

zì xíng chē
自行车

kuài tǐng
快艇

pēnqìshì fēijī
喷气式飞机

liū bīng xié
溜冰鞋
lori =

zàikè qìchē
载客汽车

kǎchē
卡车

lùdì
陆地

sān wéi fān chuán
三桅帆船
kano =

kǎchē
卡车

lùdì
陆地

dú mù zhōu
独木舟

liū bīng xié
溜冰鞋
Laut =

dú mù zhōu
独木舟

liū bīng xié
溜冰鞋

mù fá; mù pái
木筏; 木排

hǎi yáng
海洋
van =

dú mù zhōu
独木舟

chūzū qìchē
出租汽车

dàpéng huòchē
大篷货车

kǎchē
卡车
jet ski =

kōngqì
空气pēn qì shì huá xuě bǎn huò huá qiāo
喷气式滑雪板或滑橇

fēijī
飞机
ski =

huá xuě qiāo
滑雪橇pēn qì shì huá xuě bǎn huò huá qiāo
喷气式滑雪板或滑橇

wēixíng jìngsài qìchē
微型竞赛汽车
kuda =

wēixíng jìngsài qìchē
微型竞赛汽车fēijī
飞机

hǎi yáng
海洋
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles