Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Waktu test

Currently 49 users online.

You will now be tested on the Waktu category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

milenium =

qián tiān shàng wǔ
前天上午

xià xià gè yuè
下下个月

yìqiānnián
一千年

qián nián
前年
besok pagi =

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

míng tiān zǎo shàng
明天早上

míng nián
明年

qián tiān
前天
tahun ini =

míng nián
明年

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

nián

jīn nián
今年
lusa pagi =

hòu tiān zǎo shàng
后天早上

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

tiān

míng tiān shàng wǔ
明天上午
kemarin sore =

qián tiān
前天

jīn tiān
今天

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

liǎng xīngqī
两星期
minggu lalu =

nián

shàng zhōu
上周

míng tiān
明天

xià gè yuè
下个月
detik =

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

miǎo

jīn tiān
今天

shíjiān
时间
dua minggu lagi =

xià xià zhōu
下下周

míng nián
明年

yìqiānnián
一千年

zuó tiān
昨天
bulan depan =

xià gè yuè
下个月

xià xià gè yuè
下下个月

jīn nián
今年

zuó tiān
昨天
semalam, tadi malam =

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

míng nián
明年

xià xià gè yuè
下下个月
hari =

nián

tiān

xiǎoshí
小时

míng tiān shàng wǔ
明天上午
tahun =

shàng zhōu
上周

xià xià zhōu
下下周

shàng gè yuè
上个月

nián
dua bulan lalu =

shíjiān
时间

tiān

shàng shàng gè yuè
上上个月

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚
minggu depan =

xià gè yuè
下个月

xià zhōu
下周

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

xiǎoshí
小时
tahun depan =

yìqiānnián
一千年

míng nián
明年

shàng shàng gè yuè
上上个月

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚
kemarin siang =

xià gè yuè
下个月

zhè zhōu
这周

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

míng nián
明年
bulan =

xià zhōu
下周

yuè

qián nián
前年

nián
lusa =

hòu tiān
后天

qián nián
前年

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

liǎng xīngqī
两星期
bulan ini =

zhè gè yuè
这个月

qián nián
前年

qù nián
去年

jīn tiān zǎo shàng
今天早上
dekade =

zhè gè yuè
这个月

qián tiān shàng wǔ
前天上午

shínián
十年

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles