Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Waktu test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Waktu category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dua bulan lalu =

zhè gè yuè
这个月

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

shàng shàng gè yuè
上上个月

xià zhōu
下周
pagi ini =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

xià gè yuè
下个月

zhè gè yuè
这个月

qián tiān shàng wǔ
前天上午
jam =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

xià xià gè yuè
下下个月

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

xiǎoshí
小时
bulan depan =

xià gè yuè
下个月

xiǎoshí
小时

xià xià zhōu
下下周

xiǎoshí
小时
menit =

xià xià zhōu
下下周

shàng zhōu
上周

fēn

jīn tiān
今天
lusa pagi =

hòu tiān zǎo shàng
后天早上

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

míng tiān zǎo shàng
明天早上

shínián
十年
Waktu =

shínián
十年

shàng shàng gè yuè
上上个月

shíjiān
时间

míng tiān wǎn shàng
明天晚上
minggu depan =

zhè zhōu
这周

míng tiān shàng wǔ
明天上午

xià zhōu
下周

liǎng xīngqī
两星期
minggu ini =

zhè gè yuè
这个月

zhè zhōu
这周

hòu nián
后年

shàng zhōu
上周
bulan ini =

zhè gè yuè
这个月

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

shàng shàng gè yuè
上上个月

qù nián
去年
tahun =

jīn tiān
今天

shíjiān
时间

nián

hòu nián
后年
minggu lalu =

xià zhōu
下周

qián tiān
前天

míng tiān
明天

shàng zhōu
上周
tahun ini =

qù nián
去年

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

jīn nián
今年
besok malam =

míng tiān
明天

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

yuè
dekade =

míng nián
明年

shínián
十年

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

zhè gè yuè
这个月
semalam, tadi malam =

zhè gè yuè
这个月

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

qián tiān
前天
milenium =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

yìqiānnián
一千年

zhè gè yuè
这个月

zuó tiān xià wǔ
昨天下午
kemarin pagi =

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

zuó tiān
昨天

qián tiān shàng wǔ
前天上午

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
minggu =

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

xià zhōu
下周

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

xīngqī, zhōu
星期, 周
besok, hari esok =

fēn

shàng zhōu
上周

xià zhōu
下周

míng tiān
明天
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles