Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Waktu test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Waktu category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kemarin siang =

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

jīn tiān
今天

qián tiān
前天

yìqiānnián
一千年
dua bulan lagi =

xià xià gè yuè
下下个月

míng tiān zǎo shàng
明天早上

shàng zhōu
上周

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚
dua bulan lalu =

shàng shàng gè yuè
上上个月

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

qián tiān shàng wǔ
前天上午

míng nián
明年
kemarin lusa =

qián tiān
前天

fēn

jīn nián
今年

miǎo
jam =

zuó tiān
昨天

xià xià gè yuè
下下个月

xiǎoshí
小时

shàng shàng gè yuè
上上个月
minggu lalu =

fēn

xià xià gè yuè
下下个月

shàng zhōu
上周

míng nián
明年
detik =

miǎo

qù nián
去年

nián

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
bulan ini =

zuó tiān
昨天

zhè gè yuè
这个月

nián

qù nián
去年
hari ini =

fēn

jīn tiān
今天

xià xià gè yuè
下下个月

jīn nián
今年
dekade =

xià gè yuè
下个月

shínián
十年

qián tiān
前天

shàng zhōu
上周
milenium =

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

yìqiānnián
一千年

fēn

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上
besok, hari esok =

xiǎoshí
小时

míng tiān
明天

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

xià gè yuè
下个月
dua tahun lagi =

xiǎoshí
小时

hòu nián
后年

jīn nián
今年

shínián
十年
bulan depan =

nián

qián tiān
前天

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

xià gè yuè
下个月
tahun lalu =

fēn

xià xià zhōu
下下周

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

qù nián
去年
bulan lalu =

xià xià gè yuè
下下个月

shàng gè yuè
上个月

miǎo

hòu tiān
后天
kemarin pagi =

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

liǎng xīngqī
两星期

miǎo

hòu tiān
后天
kemarin =

zuó tiān
昨天

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

xià xià gè yuè
下下个月

tiān
dua tahun lalu =

shàng zhōu
上周

miǎo

míng tiān shàng wǔ
明天上午

qián nián
前年
tahun ini =

yìqiānnián
一千年

zuó tiān
昨天

jīn nián
今年

shàng shàng gè yuè
上上个月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles