Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Jumlah test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Jumlah category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

satu juta =

yībǎiwàn
一百万

yīqiān
一千

sānshí`èr
三十二

yībǎi líng yī
一百零一
dua =

èr

yīqiān
一千

yīwàn
一万

shísì
十四
satu miliar =

shíqī
十七

shíyì
十亿

bāqiān
八千

èr
delapan puluh satu =

sān

èr

yīqiānwàn
一千万

bāshíyī
八十一
dua ratus =

èrbǎi
二百

èrqiān
二千

bāshíyī
八十一

qīshí
七十
dua ratus satu =

shùmù
数目èrbǎi líng yī
二百零一

shíliù
十六
seratus =

shí`èr
十二

yībǎi
一百bāshí
八十
sembilan puluh =

jiǔshí
九十

shíyì
十亿

shí

yībǎi líng yī
一百零一
empat puluh dua =

liǔshí
六十

yīqiānwàn
一千万

sìshí`èr
四十二

bāqiān
八千
delapan =yīwàn
一万

shíyī
十一

èr
sembilan belas =

shíjiǔ
十九

shíyì
十亿

èrqiān
二千

qīshíyī
七十一
tujuh ratus =

shísì
十四

qībǎi
七百

sānshí`èr
三十二

wǔshí
五十
tujuh puluh =

sānbǎi
三百

qīshí
七十

èrshí
二十

sānqiān
三千
dua puluh satu =

èrshíyī
二十一

èrbǎi
二百

shíqī
十七


empat ribu =

yīyì
一亿

shíyī
十一

sìqiān
四千

sānbǎi
三百
enam belas =

bāshíyī
八十一

wǔshíyī
五十一

shíliù
十六

shí
lima puluh satu =

wǔshíyī
五十一

liùwǔshí
五十
seratus satu =

yībǎi líng yī
一百零一

sān

shíwàn
十万

sānbǎi
三百
lima =

jiǔshí
九十shísān
十三

shí
sembilan =

jiǔqiān
九千

yībǎi líng yī
一百零一

sānshí
三十

yībǎi líng yī
一百零一
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles