English-Chinese Dictionary Home test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Home category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

window ledge =

chuāngtái
窗台

lóushàng
楼上

chēfáng
车房

dìxiàshì
地下室
house =

chēdào
车道

jiā

fáng

píngfáng
平房
roof =

dǐnglóu
顶楼

lùtái
露台

wūdǐng
屋顶

qiang
window pane =

wūyán
屋檐

qiánmén
前门

chuāngbōli
窗玻璃

chēfáng
车房
lawn =

wūdǐng
屋顶

dìxiàshì
地下室

cǎopíng
草坪

dìbǎn
地板
lock =

qǐjūshì
起居室

céng

páishuǐgōu
排水沟

suǒ
downstairs =

suǒ

lóuxià
楼下

shì

bǎshǒu
把手
room =

shì

nuǎnfáng
暖房

huātán
花坛

ménlíng
门铃
window =

chuāng

dìbǎn
地板

wòshì
卧室

huātán
花坛
flower bed =

fáng

huātán
花坛

chúfáng
厨房

bǎshǒu
把手
drive way =

lùtái
露台

chēdào
车道

dìbǎn
地板

nuǎnfáng
暖房
drain pipe =

wòshì
卧室

méntīng
门厅

páishuǐguǎn
排水管

xiǎojìng
小径
upstairs =

dìxiàshì
地下室

hòumén
后门

qiang

lóushàng
楼上
door handle =

bǎshǒu
把手

páishuǐgōu
排水沟

péng

cǎopíng
草坪
staircase =

lóutī
楼梯

dìbǎn
地板

qiang

lùtái
露台
living room =

qǐjūshì
起居室

mén

qiánmén
前门

dìbǎn
地板
door way =

páishuǐgōu
排水沟

shì

ménkǒu
门口

nuǎnfáng
暖房
roof tile =

páishuǐgōu
排水沟dǐnglóu
顶楼

páishuǐguǎn
排水管
gable =

sānjiǎo qiáng
三角墙

chēdào
车道

gōngyù
公寓

mén
bedroom =

wòshì
卧室

bǎshǒu
把手

chuāng

dìxiàshì
地下室
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles