Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Home category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

window ledge =

sānjiǎo qiáng
三角墙

yùshì
浴室

chuāngtái
窗台

wūdǐng
屋顶
upstairs =

píngfáng
平房

nuǎnfáng
暖房

lóushàng
楼上

wūdǐng
屋顶
floor =

ménkǒu
门口

dìbǎn
地板

dǐnglóu
顶楼

wūdǐng
屋顶
shutters =

hòumén
后门

chēdào
车道

dìbǎn
地板

bǎiyèchuāng
百叶窗
drive way =

chēdào
车道

lóutī
楼梯

jiā

qiánmén
前门
garage =

chuāng

hòumén
后门

chēfáng
车房

mén
attic =

tiānhuābǎn
天花板

páishuǐguǎn
排水管

dǐnglóu
顶楼

tiānhuābǎn
天花板
drain pipe =

lóuxià
楼下

lóushàng
楼上

páishuǐguǎn
排水管

lóutī
楼梯
drive (way) =

dìbǎn
地板

nuǎnfáng
暖房

tiānhuābǎn
天花板

chēdào
车道
hallway =

hòumén
后门

bǎiyèchuāng
百叶窗

méntīng
门厅

mén
staircase =

péng

lóutī
楼梯

ménkǒu
门口

píngfáng
平房
basement =

shuān

dìxiàshì
地下室

dìbǎn
地板

lóutī
楼梯
storey =

bǎshǒu
把手

céng

suǒ

chēdào
车道
downstairs =

lóutī
楼梯

lóuxià
楼下

chēdào
车道

huātán
花坛
bathroom =

shuān

yùshì
浴室

dìjiào
地窖

páishuǐgōu
排水沟
home =

nuǎnfáng
暖房

jiā

huātán
花坛

dìjiào
地窖
greenhouse =

huātán
花坛

sānjiǎo qiáng
三角墙

qiang

nuǎnfáng
暖房
room =

qiang

shì

chēfáng
车房

sānjiǎo qiáng
三角墙
wall =

bǎshǒu
把手

chēdào
车道

méntīng
门厅

qiang
conservatory =

jiā

jiā

lóushàng
楼上

nuǎnfáng
暖房
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles