jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Bisaya-Turko Diksyonaryo Numero test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Numero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


napulo ka bilyon =

dört yüz

on milyar

elli

sekiz yüz
pito ka gatus, syete syentos =

yedi yüz

bin

on beş

bin
kalim`an, singkwenta =

otuz iki

elli

yetmiş bir

üç yüz
siyam, nwebe =

on iki

yirmi beş

üç yüz

dokuz
unom ka gatus, sais syentos =

beş yüz

altı yüz

on iki

yüz
walo, otso =

dokuz bin

elli bir

kırk iki

sekiz
usa ka milyon =

yüz milyon

milyon

sekiz yüz

yirmi
siyam ka gatus, nwebe syentos =

on milyar

kırk iki

yirmi beş

dokuz yüz
kawhaan, bayente =

yirmi

dokuz yüz

iki bin

yüz bir
walo ka gatus, otso syentos =

sekiz yüz

üç

dokuz yüz

yüz milyon
kasiyama`g usa, nobenta uno =

on altı

doksan bir

yetmiş bir

iki
napulo`g unom, disesays =

yüz

on bir

on altı

on bin
kawhaa`g pito, baynete syete =

yirmi yedi

iki bin

yirmi sekiz

beş
lima, singko =

beş bin

iki yüz

beş

yetmiş bir
kap`ata`g duha, kwarenta dos =

yirmi sekiz

kırk iki

beş bin

rakam
napulo`g walo, disiotso =

otuz

on sekiz

rakam

yirmi
kan`uma`g usa, saysenta uno =

on yedi

rakam

altmış bir

beş bin
usa ka gatus ka libo =

yüz bin

bir

üç

kırk bir
unom, sais =

iki yüz

on iki

on iki

altı
kawhaa`g walo, baynete otso =

yirmi sekiz

on üç

on yedi

altı yüz
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles