Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Herramientas test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Herramientas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

desplantador =

chā zuò
插座

juàn chǐ
卷尺

lǎo hǔ qián
老虎钳

ní dāo
泥刀
azadón =

qiào gùn
撬棍

luó sī dāo
螺丝刀

chú tou
锄头

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
molino =

záo zi
凿子

xǐ chuáng
铣床

lòu huā jù
镂花锯

gōng jù
工具
prensa =

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

lòu huā jù
镂花锯

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

lòu huā jù
镂花锯
horca =

yán mó jī
研磨机

ní dāo
泥刀záo zi
凿子
liave de carrala =

luó sī dāo
螺丝刀

gōng jù
工具

bān shǒu
扳手

yán mó jī
研磨机
palanca =

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

chā zuò
插座

juàn chǐ
卷尺

qiào gùn
撬棍
destornillador =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

luó sī dāo
螺丝刀

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
casquillos =

tú qī shuā
涂漆刷

lòu huā jù
镂花锯

juàn chǐ
卷尺

chā zuò
插座
sierra circular de mano =

yuán jù
圆锯

záo zi
凿子záo zi
凿子
liave =

shuā zi
刷子

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

mó shā jī
磨沙机

xǐ chuáng
铣床
alicates =

pá zǐ
耙子

lǎo hǔ qián
老虎钳

diàn zuàn
电钻

pá zǐ
耙子
laya, pala =

ní dāo
泥刀

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子

záo zi
凿子

záo zi
凿子
brocha =

tú qī shuā
涂漆刷

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

ní dāo
泥刀
mano =

ní dāo
泥刀

gē cǎo jī
割草机

diàn zuàn
电钻

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
cinta métrica =

luó sī dāo
螺丝刀

gē cǎo jī
割草机

gē cǎo jī
割草机

juàn chǐ
卷尺
escoba =

juàn chǐ
卷尺

chā zuò
插座

shuā zi
刷子

gōng jù
工具
martillo =

tiě chuí
铁锤

chā zuò
插座

xǐ chuáng
铣床

xǐ chuáng
铣床
nivel de aire =

ní dāo
泥刀

tú qī shuā
涂漆刷

chú tou
锄头

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪
sierra =

shuā zi
刷子

jù zi
锯子

diàn zuàn
电钻

diàn zuàn
电钻
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles