Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Reptil test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Reptil category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lagarto =

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jùshé
巨蛇
víbora =

xīyì
蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

jiǎokuí
角蝰
culebra =

shé

xīyì
蜥蜴

jiǎokuí
角蝰

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
cocodrilo =

xīyì
蜥蜴

jiǎokuí
角蝰

èyú
鳄鱼

duǎnwěn`è
短吻鳄
escama =

xiǎngwěishé
响尾蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

lín

duǎnwěn`è
短吻鳄
aligátor =

duǎnwěn`è
短吻鳄

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

wángshé
王蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇
áspid =

wángshé
王蛇

jiānyá
尖牙

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰
cobra =

xiǎngwěishé
响尾蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xīyì
蜥蜴
cola =

xīyì
蜥蜴

èyú
鳄鱼

wěiba
尾巴

yǎnjìngshé
眼镜蛇
diente =

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙

shé

duǎnwěn`è
短吻鳄
reptil =

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙
pitón =

shé

jùshé
巨蛇

xīyì
蜥蜴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
boa constríctor =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇

lín
lagartija =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
cascabel =

wěiba
尾巴

xiǎngwěishé
响尾蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
iguana =

jùshé
巨蛇

shé

xīyì
蜥蜴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles