Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Reptil test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Reptil category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

escama =

xīyì
蜥蜴

wěiba
尾巴

xīyì
蜥蜴

lín
diente =

bìhǔ
壁虎

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙

èyú
鳄鱼
iguana =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

èyú
鳄鱼

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
reptil =

páxíng dòngwù
爬行动物

jùshé
巨蛇

bìhǔ
壁虎

wángshé
王蛇
áspid =

jiǎokuí
角蝰

jùshé
巨蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

wángshé
王蛇
cobra =

jiǎokuí
角蝰

lín

lín

yǎnjìngshé
眼镜蛇
boa constríctor =

jùshé
巨蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wángshé
王蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
aligátor =

páxíng dòngwù
爬行动物

páxíng dòngwù
爬行动物

duǎnwěn`è
短吻鳄

bìhǔ
壁虎
lagartija =

páxíng dòngwù
爬行动物

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎

xīyì
蜥蜴
cascabel =

páxíng dòngwù
爬行动物

xiǎngwěishé
响尾蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wángshé
王蛇
pitón =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

xīyì
蜥蜴

jùshé
巨蛇
cola =

wěiba
尾巴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

jiānyá
尖牙

xiǎngwěishé
响尾蛇
cocodrilo =

wěiba
尾巴

xiǎngwěishé
响尾蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

èyú
鳄鱼
víbora =

xiǎngwěishé
响尾蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

shé
lagarto =

xīyì
蜥蜴

xiǎngwěishé
响尾蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jiǎokuí
角蝰
culebra =

jiǎokuí
角蝰

jiānyá
尖牙

shé

wěiba
尾巴
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles