Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Reptil test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Reptil category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

áspid =

shé

xiǎngwěishé
响尾蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

jiǎokuí
角蝰
reptil =

duǎnwěn`è
短吻鳄

xiǎngwěishé
响尾蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
cascabel =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xiǎngwěishé
响尾蛇

èyú
鳄鱼

yǎnjìngshé
眼镜蛇
diente =

jiānyá
尖牙

xiǎngwěishé
响尾蛇

wěiba
尾巴

duǎnwěn`è
短吻鳄
lagarto =

xīyì
蜥蜴

shé

páxíng dòngwù
爬行动物

wángshé
王蛇
escama =

wángshé
王蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

shé

lín
pitón =

jùshé
巨蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

xīyì
蜥蜴

lín
culebra =

jiānyá
尖牙

wángshé
王蛇

shé

páxíng dòngwù
爬行动物
aligátor =

duǎnwěn`è
短吻鳄

shé

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

wěiba
尾巴
lagartija =

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wángshé
王蛇
víbora =

lín

yǎnjìngshé
眼镜蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
cocodrilo =

èyú
鳄鱼

lín

shé

bìhǔ
壁虎
cola =

bìhǔ
壁虎

wěiba
尾巴

èyú
鳄鱼

jùshé
巨蛇
iguana =

xiǎngwěishé
响尾蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wěiba
尾巴

yǎnjìngshé
眼镜蛇
cobra =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wángshé
王蛇

lín

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
boa constríctor =

jiǎokuí
角蝰

shé

páxíng dòngwù
爬行动物

wángshé
王蛇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles