Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Parientos test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Parientos category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

amigo, amiga =

ér tóng
儿童

zhàng fu
丈夫

zhí zi
侄子

péng yǒu
朋友
abuela =

jiě, mèi
姐, 妹

zǔmǔ
祖母

yuè fù
岳父

jiā, jiā tíng
家, 家庭
hijo =

yuè mǔ
岳母

jiě, mèi
姐, 妹

ér zi
儿子

jiā, jiā tíng
家, 家庭
suegra =

zhí zi
侄子

yuè mǔ
岳母

zhàng fu
丈夫

zǔmǔ
祖母
nuera, hija política =

qīn shǔ
亲属

ér xí
儿媳

zhàng fu
丈夫

zhàng fu
丈夫
yerno, hijo político =

péng yǒu
朋友

yuè mǔ
岳母

nǚ xù
女婿

yé yé
爷爷
hermano =

xiōngdì
兄弟

zhí nǚ
侄女

nǚ`ér
女儿

zǔ fú
祖父
hermana =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

jiě, mèi
姐, 妹

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ`ér
女儿
marido, esposo =

yuè fù
岳父

xiōngdì
兄弟

sūn zi
孙子

zhàng fu
丈夫
nieta =

nǚ`ér
女儿

ér xí
儿媳

sūn nǚ
孙女

yé yé
爷爷
hija =

nǚ`ér
女儿

zhàng fu
丈夫

zǔmǔ
祖母

zhàng fu
丈夫
sobrina =

xiōngdì
兄弟

yuè mǔ
岳母

zhí nǚ
侄女

jiě, mèi
姐, 妹
pariente, parienta =

yuè mǔ
岳母

qīn shǔ
亲属

yuè mǔ
岳母

sūn nǚ
孙女
niño, niña =

zhàng fu
丈夫

yīng`ēr
婴儿

fù qīn
父亲

ér tóng
儿童
bebé =

zǔ fú
祖父

yīng`ēr
婴儿

péng yǒu
朋友

jiā, jiā tíng
家, 家庭
familia =

yīng`ēr
婴儿

jiā, jiā tíng
家, 家庭

mǔ qīn
母亲

mǔ qīn
母亲
suegro =

yuè fù
岳父

qīn shǔ
亲属

ér xí
儿媳

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
nieto =

nǚ`ér
女儿

sūn zi
孙子

mǔ qīn
母亲

yé yé
爷爷
madre =

zhí nǚ
侄女

yīng`ēr
婴儿

sūn nǚ
孙女

mǔ qīn
母亲
abuela =

ér zi
儿子

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

ér zi
儿子

yīng`ēr
婴儿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles