Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Parientos test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Parientos category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

padre =

fù qīn
父亲

zhí nǚ
侄女

zǔ fú
祖父

ér tóng
儿童
pariente, parienta =

qīn shǔ
亲属

zǔ fú
祖父

fù qīn
父亲

xiōngdì
兄弟
yerno, hijo político =

xiōngdì
兄弟

nǚ xù
女婿

fù qīn
父亲

zǔ fú
祖父
abuelo =

ér xí
儿媳

yuè fù
岳父

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

yé yé
爷爷
hija =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér zi
儿子

yuè mǔ
岳母

nǚ`ér
女儿
suegra =

yuè mǔ
岳母

zhàng fu
丈夫

nǚ xù
女婿

yé yé
爷爷
nieto =

zhàng fu
丈夫

sūn zi
孙子

yé yé
爷爷

zhàng fu
丈夫
sobrino =

zhí zi
侄子

nǚ`ér
女儿

yīng`ēr
婴儿

péng yǒu
朋友
hermana =

yé yé
爷爷

jiě, mèi
姐, 妹

nǚ xù
女婿

nǚ`ér
女儿
niño, niña =

mǔ qīn
母亲

yuè mǔ
岳母

ér tóng
儿童

zǔ fú
祖父
sobrina =

yuè mǔ
岳母

qīn shǔ
亲属

ér tóng
儿童

zhí nǚ
侄女
bebé =

zǔmǔ
祖母

jiě, mèi
姐, 妹

ér zi
儿子

yīng`ēr
婴儿
hijo =

ér zi
儿子

zǔ fú
祖父

nǚ`ér
女儿

zǔmǔ
祖母
nieta =

zhàng fu
丈夫

péng yǒu
朋友

sūn nǚ
孙女

yuè fù
岳父
suegro =

zhàng fu
丈夫

yuè fù
岳父

zhàng fu
丈夫

zhí nǚ
侄女
amigo, amiga =

zǔmǔ
祖母

zhí zi
侄子

péng yǒu
朋友

yuè fù
岳父
familia =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

zhàng fu
丈夫

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zhàng fu
丈夫
nuera, hija política =

jiě, mèi
姐, 妹

nǚ xù
女婿

ér xí
儿媳

fù qīn
父亲
abuelo =

qīn shǔ
亲属

sūn nǚ
孙女

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zǔ fú
祖父
abuela =

zǔmǔ
祖母

ér zi
儿子

zhàng fu
丈夫

zǔ fú
祖父
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles