Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Parientos test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Parientos category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

niño, niña =

ér zi
儿子

yīng`ēr
婴儿

yuè fù
岳父

ér tóng
儿童
nuera, hija política =

zhàng fu
丈夫

zǔ fú
祖父

ér xí
儿媳

qīn shǔ
亲属
hijo =

yuè fù
岳父

xiōngdì
兄弟

ér zi
儿子

yuè fù
岳父
padre =

fù qīn
父亲

mǔ qīn
母亲

zǔmǔ
祖母

zǔ fú
祖父
hermana =

ér zi
儿子

jiě, mèi
姐, 妹

nǚ`ér
女儿

zhí nǚ
侄女
abuela =

mǔ qīn
母亲

zǔmǔ
祖母

yuè fù
岳父

mǔ qīn
母亲
suegro =

yuè fù
岳父

ér xí
儿媳

mǔ qīn
母亲

mǔ qīn
母亲
madre =

zǔ fú
祖父

mǔ qīn
母亲

zǔmǔ
祖母

qīn shǔ
亲属
yerno, hijo político =

nǚ xù
女婿

yuè mǔ
岳母

jiā, jiā tíng
家, 家庭

yuè mǔ
岳母
amigo, amiga =

xiōngdì
兄弟

zhí zi
侄子

yīng`ēr
婴儿

péng yǒu
朋友
hija =

yé yé
爷爷

qīn shǔ
亲属

nǚ`ér
女儿

ér xí
儿媳
bebé =

qīn shǔ
亲属

yīng`ēr
婴儿

jiě, mèi
姐, 妹

zhí zi
侄子
nieta =

sūn nǚ
孙女

ér xí
儿媳

zhí zi
侄子

yīng`ēr
婴儿
sobrino =

zhí zi
侄子

nǚ`ér
女儿

zǔ fú
祖父

zǔmǔ
祖母
familia =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zhí zi
侄子

xiōngdì
兄弟

jiě, mèi
姐, 妹
hermano =

mǔ qīn
母亲

nǚ`ér
女儿

zhí nǚ
侄女

xiōngdì
兄弟
suegra =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

nǚ`ér
女儿

xiōngdì
兄弟

yuè mǔ
岳母
nieto =

sūn zi
孙子

qīn shǔ
亲属

fù qīn
父亲

yuè mǔ
岳母
pariente, parienta =

ér xí
儿媳

zhàng fu
丈夫

qīn shǔ
亲属

péng yǒu
朋友
sobrina =

ér zi
儿子

zhí nǚ
侄女

nǚ xù
女婿

jiě, mèi
姐, 妹
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles