Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Parientos test

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Parientos category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

suegro =

yuè fù
岳父

zhàng fu
丈夫

jiě, mèi
姐, 妹

nǚ`ér
女儿
yerno, hijo político =

ér xí
儿媳

nǚ xù
女婿

ér xí
儿媳

yé yé
爷爷
sobrino =

jiě, mèi
姐, 妹

zhí zi
侄子

nǚ`ér
女儿

nǚ xù
女婿
familia =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

yuè fù
岳父

ér tóng
儿童

ér tóng
儿童
hijo =

ér zi
儿子

sūn nǚ
孙女

jiě, mèi
姐, 妹

nǚ xù
女婿
nuera, hija política =

ér xí
儿媳

sūn nǚ
孙女

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zǔmǔ
祖母
madre =

mǔ qīn
母亲

ér zi
儿子

zhí zi
侄子

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
niño, niña =

ér zi
儿子

jiě, mèi
姐, 妹

ér zi
儿子

ér tóng
儿童
abuelo =

yé yé
爷爷

zǔmǔ
祖母

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

qīn shǔ
亲属
bebé =

ér tóng
儿童

xiōngdì
兄弟

yīng`ēr
婴儿

zhí zi
侄子
sobrina =

nǚ`ér
女儿

yé yé
爷爷

zhí nǚ
侄女

sūn zi
孙子
abuela =

sūn nǚ
孙女

péng yǒu
朋友

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

fù qīn
父亲
hermana =

jiě, mèi
姐, 妹

xiōngdì
兄弟

ér xí
儿媳

xiōngdì
兄弟
abuelo =

nǚ xù
女婿

zǔ fú
祖父

zhàng fu
丈夫

zhí nǚ
侄女
suegra =

yuè fù
岳父

zǔmǔ
祖母

yuè mǔ
岳母

yé yé
爷爷
abuela =

zǔ fú
祖父

ér tóng
儿童

nǚ xù
女婿

zǔmǔ
祖母
marido, esposo =

yuè mǔ
岳母

nǚ`ér
女儿

zhàng fu
丈夫

jiě, mèi
姐, 妹
amigo, amiga =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

péng yǒu
朋友

fù qīn
父亲

qīn shǔ
亲属
pariente, parienta =

yuè mǔ
岳母

zhí nǚ
侄女

yuè fù
岳父

qīn shǔ
亲属
nieta =

péng yǒu
朋友

sūn nǚ
孙女

qīn shǔ
亲属

ér zi
儿子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles