Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Mamífero test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Mamífero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gorila =


鹿

dàxīngxīng
大猩猩

qú jīng
鼩鼱

qiúyú
犰狳
mapache =

zhū

hǎitún
海豚

huàn xióng
浣熊

mí hóu
猕猴
topo =

cāngshǔ
仓鼠shǔ

yǎnshǔ
鼹鼠
panda =

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

shǔhǎitún
鼠海豚
foca =

hǎibào
海豹

báiyòu
白鼬

shuǐtǎ
水獭

xióng
alce =mí hóu
猕猴

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

báiyòu
白鼬
jaguar =

běijíxióng
北极熊

shā shǔ
沙鼠

huángyòu
黄鼬

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹
cebra =

qú jīng
鼩鼱

hǎitún
海豚

bānmǎ
斑马

shā shǔ
沙鼠
jirafe =

língyáng
羚羊chángjǐnglù
长颈路

láng
ballena =

jīngyú
鲸鱼

huān

shǔ

láng
musaraña =

yǎnshǔ
鼹鼠

yǎnshǔ
鼹鼠

hǎishī
海狮

qú jīng
鼩鼱
lobo =

láng

hēixīngxīng
黑猩猩

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

hóu
oso, osa =

xióng

cìwèi
刺猬

hēibào
黑豹

chángjǐnglù
长颈路
comadreja =

yáng

dàshǔ
大鼠

huángyòu
黄鼬


cabre =

shānyáng
山羊

fèifèi
狒狒

dàxīngxīng
大猩猩


marsapa =

jiā chù
家畜

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

háozhū
豪猪

shǔhǎitún
鼠海豚
cerdo =

zhū

shuǐniú
水牛

shíchóng dòngwù
食虫动物

běijíxióng
北极熊
koala =

hēixīngxīng
黑猩猩

shǔhǎitún
鼠海豚

yězhū
野猪

shùdàixióng
树袋熊
castor =

huángyòu
黄鼬

xīniú
犀牛

huān

hélí
河狸
rata =

fù shǔ
负鼠

yěniú
野牛

dàshǔ
大鼠

dàxīngxīng
大猩猩
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles