Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Mamífero test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Mamífero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

chimpancé =

túnshǔ
豚鼠língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

hēixīngxīng
黑猩猩
alce =hēixīngxīng
黑猩猩

háozhū
豪猪

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
roedor =

hǎishī
海狮

mí hóu
猕猴

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物


鹿
cerdo =

láng

zhū

hǔjīng
虎鲸

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼
zarigüeya =

hǎibào
海豹

fù shǔ
负鼠

yězhū
野猪

shā shǔ
沙鼠
armadillo =

hǎibào
海豹

túnshǔ
豚鼠

qiúyú
犰狳

dàshǔ
大鼠
rinoceronte =

xīniú
犀牛

lángsōngshǔ
松鼠
puercoespín =

háozhū
豪猪

hǔjīng
虎鲸

chángjǐnglù
长颈路

mí hóu
猕猴
gorila =

liègǒu
鬣狗

dàxīngxīng
大猩猩

shíròu dòngwù
食肉动物

xióng
llama =

yětù
野兔

bānmǎ
斑马

shíròu dòngwù
食肉动物

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼
koala =

shùdàixióng
树袋熊

shícǎo dòngwù
食草动物

shuǐtǎ
水獭

háozhū
豪猪
lobo =

cāngshǔ
仓鼠

yěniú
野牛

láng

háozhū
豪猪
vaca =

shíròu dòngwù
食肉动物

niú

liègǒu
鬣狗

yězhū
野猪
oso hormiguero =

jīngyú
鲸鱼

shíyǐshòu
食蚁兽

hǎixiàng
海象

chái
foca =hǎibào
海豹láng
león marino =

shā shǔ
沙鼠

hēixīngxīng
黑猩猩

fù shǔ
负鼠

hǎishī
海狮
burro, asno =

niú

cháihǎishī
海狮
camello =

luòtuo
骆驼

chángbìyuán
长臂猿

niú

báiyòu
白鼬
bisonte =

záshí dòngwù
杂食动物měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

yěniú
野牛
tejón =

lèirényuán
类人猿

jiā chù
家畜

huān


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles