Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Mamífero test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Mamífero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

puercoespín =

chángbìyuán
长臂猿

shīzi
狮子

hǎishī
海狮

háozhū
豪猪
camello =

cāngshǔ
仓鼠

yězhū
野猪

luòtuo
骆驼


cebra =

hélí
河狸

bānmǎ
斑马

fèifèi
狒狒

yěniú
野牛
orca =

hǔjīng
虎鲸

shuǐtǎ
水獭

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

jīngyú
鲸鱼
insectívoro, insectívora =

chángbìyuán
长臂猿

qiúyú
犰狳

shíchóng dòngwù
食虫动物

jiā chù
家畜
burro, asno =shānyáng
山羊

xiàng


jabalí =

hóu

zhūyězhū
野猪
panda =

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

hǔjīng
虎鲸

chángjǐnglù
长颈路

jiā chù
家畜
mamífero =

shíchóng dòngwù
食虫动物

xióng

liègǒu
鬣狗

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
conejo, coneja =

mí hóu
猕猴

sōngshǔ
松鼠fèifèi
狒狒
mono, mona =

hóu

qiúyú
犰狳

dàishǔ
袋鼠

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼
hiena =

hǎibào
海豹

liègǒu
鬣狗

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

dàshǔ
大鼠
gibón =

chángbìyuán
长臂猿

niú

bānmǎ
斑马

shǔ
ballena =hēixīngxīng
黑猩猩

jīngyú
鲸鱼

yǎnshǔ
鼹鼠
mono rhesus =

mí hóu
猕猴

fèifèi
狒狒shùdàixióng
树袋熊
marsapa =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shǔhǎitún
鼠海豚huàn xióng
浣熊
zarigüeya =

fù shǔ
负鼠

láng

chángbìyuán
长臂猿

yěniú
野牛
mapache =

hēibào
黑豹

huàn xióng
浣熊
oso hormiguero =

shíyǐshòu
食蚁兽

běijíxióng
北极熊

hǎibào
海豹

běijíxióng
北极熊
ciervo, venado =

shùdàixióng
树袋熊

huángyòu
黄鼬

dàshǔ
大鼠


鹿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles