Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Humano Cuerpo test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Humano Cuerpo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pulmon =

jǐng

zuǐfèi
brazo =

méimao
眉毛

rǔfáng
乳房dòngmài
动脉
arteria =

qídài
脐带

zǐgōng
子宫

dòngmài
动脉

yāo
dedo =

rǔfáng
乳房

wàn

shǒu

shǒuzhǐ
手指
matriz =

ěrduo
耳朵

luǎncháo
卵巢

zǐgōng
子宫

yīnjīng
阴茎
muneca =

xiōngqiāng
胸腔

luǎncháo
卵巢

huái

wàn
testículo =

zǐgōng
子宫gāowán
睾丸

shǒuzhǐ
手指
nudillo =zhǐjié
指节

yǎnlì
眼力

xīnzàng
心脏
frente =

é

chángrèndài
韧带
rodilla =

yǎnqiú
眼球

zhǐjié
指节

xī, xīgài
膝, 膝盖

qūgàn
躯干
pie =

shǒuzhǐ
手指

rèndài
韧带

jiǎo, zú
脚, 足

réntǐ
人体
corazon =

xīnzàng
心脏

jǐng

fèi

miànjiá
面颊
pene =

dàmǔzhǐ
大拇指

xuèguǎn
血管

yīnjīng
阴茎

jǐng
hombro =

jiān

qídài
脐带

qiánbì
前臂

nánrén
男人
bora =

zuǐ

qídài
脐带

dòngmài
动脉

tóu
cerebro =fùnǚ
妇女

pángguāng
膀胱

nǎo
ligamento =

rèndài
韧带

jīròu
肌肉

nèibùde
内部的

yīnjīng
阴茎
ceja =

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

fèi

méimao
眉毛
pecho =

fùbù
腹部

rèndài
韧带

rǔfáng
乳房

tóugǔ
头骨
vientre =

zǐgōng
子宫

fùbù
腹部

miànjiá
面颊

shǒuzhǐ
手指
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles