Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Humano Cuerpo test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Humano Cuerpo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ombligo =

zhǒu

zhǒu

dùqí
肚脐

jìng
higado =

gānzàng
肝脏

qūgàn
躯干

dòngmài
动脉

dàmǔzhǐ
大拇指
pelo =

lèigǔ
肋骨

xīnzàng
心脏

máo

jǐng
hueso =

fèi

zhǒu

gǔgé
骨骼

shǒuzhǐ
手指
cabeza =

shìwǎngmó
视网膜

tóu

wàn

jīngyè
精液
colon =

máo

jiécháng
结肠

rèndài
韧带

jǐng
pierna =

nánrén
男人

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

huái

tuǐ
cintura =

yǎnqiú
眼球

shǒuzhǐ
手指

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

yāo
vejiga =

yānhóu
咽喉

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

pángguāng
膀胱

jiǎohòugēn
脚后跟
ojo =

yānhóu
咽喉

yǎnlì
眼力

xuè

jìng
ovario =

pí, pízàng
脾, 脾脏

tāi`ér
胎儿

yīndào
阴道

luǎncháo
卵巢
cuerpo =

jiǎohòugēn
脚后跟

dùqí
肚脐

réntǐ
人体


brazo =

máo

fùnǚ
妇女

gǔgé
骨骼


útero =

jiān

zǐgōng
子宫

tóu

é
cordón umbilical =

qídài
脐带

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

dòngmài
动脉

rèndài
韧带
mandíbula =

máo

yāo

jiǎo, zú
脚, 足


piel =tóugǔ
头骨

jiān

xuè
ligamento =

jiǎohòugēn
脚后跟

jīròu
肌肉

túnbù
臀部

rèndài
韧带
pie =

jiǎo, zú
脚, 足

dàmǔzhǐ
大拇指

méimao
眉毛

xiōng
dedo =

yīnjīng
阴茎

dàmǔzhǐ
大拇指

shǒuzhǐ
手指

shǒuzhǎng
手掌
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles