Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Humano Cuerpo test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Humano Cuerpo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

corazon =

é

tóu

shǒuzhǐ
手指

xīnzàng
心脏
pantorilla =

huái

rǔfáng
乳房

túnbù
臀部

féi
ojo =

xuè

yǎnlì
眼力

tóugǔ
头骨

tuǐ
pelo =

pìgu
屁股

fèi

pángguāng
膀胱

máo
mandíbula =

jīngyè
精液

yīndào
阴道
espinilla =

pìgu
屁股

jiǎohòugēn
脚后跟

jīròu
肌肉

jìng
trasero =

zhǒu

cháng

pìgu
屁股

féi
vejiga =

féi

pángguāng
膀胱

méimao
眉毛

fùbù
腹部
pecho =

xīnzàng
心脏

rǔfáng
乳房

nǎo

yǎnqiú
眼球
bora =

yīnjīng
阴茎

pángguāng
膀胱

zuǐ


abdomen =lèigǔ
肋骨

wàn

qiánbì
前臂
interno =

rèndài
韧带

dàmǔzhǐ
大拇指

nèibùde
内部的

jìng
esperma =

fùnǚ
妇女

cháng

nánrén
男人

jīngyè
精液
pelo =

huái

nèibùde
内部的

máo

jiān
vientre =

fùbù
腹部

qídài
脐带

zǐgōng
子宫

tóugǔ
头骨
feto =

xiōngqiāng
胸腔

qūgàn
躯干

féi

tāi`ér
胎儿
dedo =

gǔgé
骨骼

shǒuzhǐ
手指

qiánbì
前臂

bízi
鼻子
matriz =

zǐgōng
子宫

fùnǚ
妇女

fèi

xuèguǎn
血管
bazo =

pí, pízàng
脾, 脾脏

zhǐjié
指节

xī, xīgài
膝, 膝盖

qiánbì
前臂
ligamento =

jìngmài
静脉

tóu

rèndài
韧带

nǎo
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles