Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Flor test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Flor category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

geranio =

xiàngrìkuí
向日葵

tiānzhúkuí
天竺葵

xiàngrìkuí
向日葵

júhuā
菊花
narciso =

huángshuǐxiān
黄水仙

xiàngrìkuí
向日葵

xiàngrìkuí
向日葵

yīngsù
罂粟
lila =

bǎi rì cǎo
百日草

xiàngrìkuí
向日葵

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

dīngxiāng
丁香
ciclamen =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

chújú
雏菊

shèxiāng shízhú
麝香石竹

xiānkèlái
仙客来
pelargonium =

júhuā
菊花

tiān zhú kuí
天竺葵

xiānkèlái
仙客来

shuǐxiānshǔ
水仙属
tropaeolum =

hànjīnlián
旱金莲

chújú
雏菊

tiān zhú kuí
天竺葵

dīngxiāng
丁香
prímula, primavera =

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

hànjīnlián
旱金莲

bǎihé
百合

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
zinnia =

shuǐxiānshǔ
水仙属

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

chújú
雏菊

bǎi rì cǎo
百日草
rosa =

jīnzhǎnhuā
金盏花

méiguì
玫瑰

tiānzhúkuí
天竺葵

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
lirio =

hànjīnlián
旱金莲

dīngxiāng
丁香

yùjīnxiāng
郁金香

yuānwěi
鸢尾
orquídea =

shuǐxiānshǔ
水仙属

bǎihé
百合

lánhuā
兰花

xiùqiúhuā
绣球花
fuchsia =

tiānzhúkuí
天竺葵

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

yùjīnxiāng
郁金香

shuǐxiānshǔ
水仙属
clavel =

dàlìjú
大麗菊

shèxiāng shízhú
麝香石竹

dàlìjú
大麗菊

yuānwěi
鸢尾
amapola =

yīyèlán
一叶兰

yīngsù
罂粟

yínliánhuā
银莲花属

yǔshàndòu
羽扇豆
diente de león =púgōngyīng
蒲公英

yuānwěi
鸢尾

yě fēng xìn zǐ
野风信子
liliácea =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

xiānkèlái
仙客来

bǎihé
百合

jiàn lán
剑兰
aster =

júhuā
菊花

huángshuǐxiān
黄水仙

tiānzhúkuí
天竺葵

zǐwǎn
紫菀
anémona =

yínliánhuā
银莲花属

xiānkèlái
仙客来

lánhuā
兰花

púgōngyīng
蒲公英
gladiola =

júhuā
菊花

xiùqiúhuā
绣球花

jiàn lán
剑兰

hànjīnlián
旱金莲
margarita =

chújú
雏菊

xiùqiúhuā
绣球花

yě fēng xìn zǐ
野风信子

júhuā
菊花
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles