Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Flor test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Flor category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

petunia =

zǐwǎn
紫菀

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

dīngxiāng
丁香

shèxiāng shízhú
麝香石竹
narciso =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

huángshuǐxiān
黄水仙

xuělián
雪莲

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
geranio =

lánhuā
兰花

yuānwěi
鸢尾

tiānzhúkuí
天竺葵

xuělián
雪莲
pelargonium =

jiàn lán
剑兰

tiān zhú kuí
天竺葵

jīnzhǎnhuā
金盏花

dīngxiāng
丁香
ciclamen =

xiānkèlái
仙客来

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

yīngsù
罂粟
begonia =

huāqiūhǎitángshǔ
秋海棠属

shuǐxiānshǔ
水仙属
amapola =

méiguì
玫瑰

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

fēngxìnzǐ
风信子

yīngsù
罂粟
liliácea =

dàlìjú
大麗菊

xiānkèlái
仙客来

bǎihé
百合

chújú
雏菊
orquídea =júhuā
菊花

yínliánhuā
银莲花属

lánhuā
兰花
campanilla de invierno =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

shuǐxiānshǔ
水仙属

dàlìjú
大麗菊

xuělián
雪莲
margarita =

dùjuān
杜鹃

dīngxiāng
丁香

chújú
雏菊

yǔshàndòu
羽扇豆
gladiola =

yīyèlán
一叶兰

huángshuǐxiān
黄水仙

jiàn lán
剑兰

huángshuǐxiān
黄水仙
hortensia =

dīngxiāng
丁香

fēngxìnzǐ
风信子

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

xiùqiúhuā
绣球花
lila =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

dīngxiāng
丁香

zǐwǎn
紫菀

yǔshàndòu
羽扇豆
fuchsia =

xiàngrìkuí
向日葵

fēi yàn cǎo
飞燕草

chújú
雏菊

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
tulipán =

dùjuān
杜鹃

fēi yàn cǎo
飞燕草

yùjīnxiāng
郁金香

shèxiāng shízhú
麝香石竹
lirio =

dīngxiāng
丁香

yǔshàndòu
羽扇豆

púgōngyīng
蒲公英

yuānwěi
鸢尾
flor =

huā

jiàn lán
剑兰

jiàn lán
剑兰

lánhuā
兰花
girasol =

yǔshàndòu
羽扇豆

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

xiàngrìkuí
向日葵


rosa =

yuānwěi
鸢尾

méiguì
玫瑰

huángshuǐxiān
黄水仙

dùjuān
杜鹃
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles