Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Tela test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Tela category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tela, género =

huāní
花呢

yángmáo
羊毛

miánbù
棉布

bùliào
布料
tela vequera =

miánbù
棉布

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

huāní
花呢

miánbù
棉布
tweed =

fānbù
帆布

bùliào
布料

huāní
花呢

xiàng jiāo
橡胶
ante, gamuza =

sīxiàn
丝线

huāní
花呢

róngmiàngé
绒面革

fānbù
帆布
algodón =

miánbù
棉布

sīxiàn
丝线

huāní
花呢

pígé
皮革
seda =

yángmáo
羊毛

duànzi
缎子

duànzi
缎子

sīxiàn
丝线
nylon =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

pígé
皮革

pígé
皮革

nílóng
尼龙
encaje =

nílóng
尼龙

huābiān
花边

zhībù
织布

nílóng
尼龙
poliéster =

sīxiàn
丝线

pígé
皮革

jùzhǐ
聚酯

nílóng
尼龙
lana =

pígé
皮革

yángmáo
羊毛

nílóng
尼龙

miánbù
棉布
cuero =

miánbù
棉布

fānbù
帆布

pígé
皮革

nílóng
尼龙
lona =

xiàng jiāo
橡胶

pígé
皮革

fānbù
帆布

nílóng
尼龙
tela =

yángmáo
羊毛

jùzhǐ
聚酯

zhībù
织布

fānbù
帆布
goma, cauche =

xiàng jiāo
橡胶

máopí
毛皮

fānbù
帆布

huāní
花呢
piel =

jùzhǐ
聚酯

sīxiàn
丝线

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

máopí
毛皮
satén =

duànzi
缎子

huābiān
花边

jùzhǐ
聚酯

miánbù
棉布
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles