Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Tela test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Tela category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lona =

huāní
花呢

fānbù
帆布

zhībù
织布

duànzi
缎子
algodón =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

miánbù
棉布

nílóng
尼龙

máopí
毛皮
tela vequera =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

sīxiàn
丝线

nílóng
尼龙

huāní
花呢
tela, género =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

róngmiàngé
绒面革

bùliào
布料

duànzi
缎子
seda =

xiàng jiāo
橡胶

róngmiàngé
绒面革

nílóng
尼龙

sīxiàn
丝线
encaje =

máopí
毛皮

pígé
皮革

yángmáo
羊毛

huābiān
花边
satén =

yángmáo
羊毛

bùliào
布料

róngmiàngé
绒面革

duànzi
缎子
tweed =

yángmáo
羊毛

jùzhǐ
聚酯

nílóng
尼龙

huāní
花呢
goma, cauche =

nílóng
尼龙

xiàng jiāo
橡胶

huābiān
花边

nílóng
尼龙
ante, gamuza =

nílóng
尼龙

zhībù
织布

huābiān
花边

róngmiàngé
绒面革
piel =

huāní
花呢

máopí
毛皮

xiàng jiāo
橡胶

xiàng jiāo
橡胶
nylon =

yángmáo
羊毛

yángmáo
羊毛

nílóng
尼龙

huāní
花呢
poliéster =

fānbù
帆布

xiàng jiāo
橡胶

fānbù
帆布

jùzhǐ
聚酯
lana =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

sīxiàn
丝线

pígé
皮革

yángmáo
羊毛
cuero =

pígé
皮革

huāní
花呢

yángmáo
羊毛

zhībù
织布
tela =

miánbù
棉布

zhībù
织布

duànzi
缎子

xiàng jiāo
橡胶
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles