Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Δέντρα test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Δέντρα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

γλυκολεμονιά =

suānchéngshù
酸橙树hútáoshù
胡桃树

sōngshù
松树
δέντρο =

shù

shānmáojǔ
山毛榉

liǔshù
柳树

liǔshù
柳树
σφενταμιού =

sōngshù
松树

fēng

zǐshān
紫杉

luòyèsōng
落叶松
έλατο =

bǎishù
柏树

lěngshān
冷杉

huàshù
桦树

yángshù
杨树
πεύκο =

shānmáojǔ
山毛榉

liǔshù
柳树

sōngshù
松树

huàshù
桦树
βαλανιδιά =

xiàngshù
橡树

suānchéngshù
酸橙树

bǎishù
柏树

sōngshù
松树
λάριξ =

suānchéngshù
酸橙树

shù

lěngshān
冷杉

luòyèsōng
落叶松
μελιά =

yángshù
杨树

xuěsōng
雪松ānshù
桉树
καστανιά =

luòyèsōng
落叶松

lìshù
梨树

suānchéngshù
酸橙树

suānchéngshù
酸橙树
λεύκα =

yángshù
杨树

shānmáojǔ
山毛榉

ānshù
桉树

xiàngshù
橡树
ιτιά =

hútáoshù
胡桃树

liǔshù
柳树

lěngshān
冷杉


τάξος =

lìshù
梨树

hútáoshù
胡桃树zǐshān
紫杉
οξιά =

shānmáojǔ
山毛榉

yúnshān
云杉

sōngshù
松树

yúnshān
云杉
κορυδιά =

hútáoshù
胡桃树

shù

chìyáng
赤杨

ānshù
桉树
κυπαρίσσι =

liǔshù
柳树

bǎishù
柏树

chìyáng
赤杨

liǔshù
柳树
κλήθρα =

huàshù
桦树

hútáoshù
胡桃树

xiàngshù
橡树

chìyáng
赤杨
φτελιά =

huàshù
桦树

luòyèsōng
落叶松

lěngshān
冷杉


έλατο =

huàshù
桦树

shānmáojǔ
山毛榉

yúnshān
云杉

ānshù
桉树
κέδρο =

xuěsōng
雪松

chìyáng
赤杨

ānshù
桉树

xiàngshù
橡树
σημύδα =

shānmáojǔ
山毛榉

hútáoshù
胡桃树

huàshù
桦树

suānchéngshù
酸橙树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles