Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Δέντρα test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Δέντρα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κυπαρίσσι =

hútáoshù
胡桃树

luòyèsōng
落叶松

lěngshān
冷杉

bǎishù
柏树
σημύδα =

huàshù
桦树

yángshù
杨树

luòyèsōng
落叶松

bǎishù
柏树
ιτιά =

fēng

yúnshān
云杉

liǔshù
柳树

yángshù
杨树
φτελιά =chìyáng
赤杨

ānshù
桉树

chìyáng
赤杨
οξιά =

suānchéngshù
酸橙树shānmáojǔ
山毛榉

zǐshān
紫杉
σφενταμιού =

shānmáojǔ
山毛榉fēng

yángshù
杨树
κέδρο =

xuěsōng
雪松

suānchéngshù
酸橙树

lìshù
梨树

yángshù
杨树
έλατο =

lěngshān
冷杉

ānshù
桉树

fēng

huàshù
桦树
μελιά =

ānshù
桉树

xiàngshù
橡树

lìshù
梨树


τάξος =

shù

zǐshān
紫杉

bǎishù
柏树

sōngshù
松树
κλήθρα =

chìyáng
赤杨

liǔshù
柳树

bǎishù
柏树

shānmáojǔ
山毛榉
πεύκο =

ānshù
桉树

yúnshān
云杉

yúnshān
云杉

sōngshù
松树
καστανιά =

ānshù
桉树

luòyèsōng
落叶松

lìshù
梨树

fēng
λάριξ =

luòyèsōng
落叶松

shù

huàshù
桦树

lìshù
梨树
έλατο =

yúnshān
云杉

huàshù
桦树

lìshù
梨树

hútáoshù
胡桃树
κορυδιά =

xuěsōng
雪松

chìyáng
赤杨

sōngshù
松树

hútáoshù
胡桃树
λεύκα =

yángshù
杨树

xiàngshù
橡树

suānchéngshù
酸橙树

sōngshù
松树
δέντρο =

shù

xuěsōng
雪松

lìshù
梨树

suānchéngshù
酸橙树
γλυκολεμονιά =

ānshù
桉树

yúnshān
云杉

lěngshān
冷杉

suānchéngshù
酸橙树
βαλανιδιά =

xiàngshù
橡树

shānmáojǔ
山毛榉

huàshù
桦树

bǎishù
柏树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles