Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Δέντρα test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Δέντρα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

πεύκο =

suānchéngshù
酸橙树

sōngshù
松树

lìshù
梨树

fēng
κέδρο =

bǎishù
柏树

bǎishù
柏树

xuěsōng
雪松

shānmáojǔ
山毛榉
κορυδιά =

shānmáojǔ
山毛榉

xuěsōng
雪松

hútáoshù
胡桃树

xuěsōng
雪松
σφενταμιού =

lìshù
梨树

fēng

hútáoshù
胡桃树

bǎishù
柏树
κυπαρίσσι =

lěngshān
冷杉

bǎishù
柏树

suānchéngshù
酸橙树

liǔshù
柳树
βαλανιδιά =

huàshù
桦树

lěngshān
冷杉

sōngshù
松树

xiàngshù
橡树
λεύκα =

xuěsōng
雪松

lìshù
梨树

shù

yángshù
杨树
λάριξ =

luòyèsōng
落叶松

sōngshù
松树

shù

chìyáng
赤杨
καστανιά =

bǎishù
柏树

shù

chìyáng
赤杨

lìshù
梨树
οξιά =

lìshù
梨树shānmáojǔ
山毛榉

bǎishù
柏树
δέντρο =

huàshù
桦树

shù

bǎishù
柏树

xuěsōng
雪松
μελιά =

hútáoshù
胡桃树

hútáoshù
胡桃树

ānshù
桉树

xuěsōng
雪松
έλατο =

lěngshān
冷杉

shù

chìyáng
赤杨

zǐshān
紫杉
σημύδα =

huàshù
桦树

shù

yángshù
杨树

zǐshān
紫杉
τάξος =

huàshù
桦树

ānshù
桉树

zǐshān
紫杉

ānshù
桉树
ιτιά =

bǎishù
柏树

xiàngshù
橡树

liǔshù
柳树

sōngshù
松树
γλυκολεμονιά =

suānchéngshù
酸橙树

lìshù
梨树

lěngshān
冷杉

xiàngshù
橡树
κλήθρα =

fēng

chìyáng
赤杨

sōngshù
松树

huàshù
桦树
έλατο =

shānmáojǔ
山毛榉

yúnshān
云杉

xuěsōng
雪松

shānmáojǔ
山毛榉
φτελιά =

sōngshù
松树yángshù
杨树

shānmáojǔ
山毛榉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles