Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Θρησκεία test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Θρησκεία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

εβραïκός =

zhǔjiào
主教

yóutàide
犹太的

qīngzhēnsì
清真寺

cìfú
赐福
εξομολόγηση =

yùyánjiā
预言家

chànhuǐ
忏悔

mùdì
墓地

mùdì
墓地
θρήσκος =

dìyù
地狱

xǐlǐ
洗礼

zōngjiào de
宗教的

yóutàide
犹太的
ραβίνος =

cìfú
赐福

lābǐ
拉比

jīdū
基督

zōngjiào de
宗教的
καθολικός =

fójiào
佛教

shénfù
神父

shàngdì
上帝

pǔbiàntú
普遍徒
φέρετρο =

shèngdì
圣地

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

guāncai
棺材

shèngjīng
圣经
χρησμός =

yóutàide
犹太的

jiàoqū mùshī
教区牧师

shényù
神谕

jīdūjiào
基督教
τζαμί =

miàoyǔ
庙宇

qīngzhēnsì
清真寺

fójiào
佛教徒

shàngdìde
上帝的
κηρύσσω =

xiǎo jiàotáng
小教堂

miàoyǔ
庙宇

bùdào
布道

shàngdìde
上帝的
μουσουλμάνος =

mùsīlín
穆斯林

shèngjiéde
圣洁的

dìyù
地狱


προφήτης =

jīdū
基督

chànhuǐ
忏悔

jiàotáng
教堂

yùyánjiā
预言家
ευλογία =

sādàn
撒旦

shàngdìde
上帝的

xìngshì
幸事

shàngdìde
上帝的
άγγελος =

tiānshǐ
天使

cìfú
赐福

sādàn
撒旦

cìfú
赐福
θρησκεία =

xiǎo jiàotáng
小教堂

lābǐ
拉比

tiāntáng
天堂

zōngjiào
宗教
λατρεύω =

xiūnǚ
修女

shèngdì
圣地

dìyù
地狱

jìngfèng
敬奉
ναός =

lābǐ
拉比

jìngfèng
敬奉

miàoyǔ
庙宇

jiàoqū mùshī
教区牧师
μαθητής =

lābǐ
拉比

jìngfèng
敬奉

xìntú
信徒

shǐtú
使徒
χριστός =

jīdū
基督

shǐtú
使徒

mùsīlín
穆斯林

yóutàirén
犹太人
βουδιστής =

shàngdì
上帝

nǚshén
女神

shèngdì
圣地

fójiào
佛教徒
ιερέας =

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

shàngdì
上帝

pǔbiàntú
普遍徒

nǚshén
女神
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles