Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Θρησκεία test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Θρησκεία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

εφημέριος =

miàoyǔ
庙宇

jīdūjiào
基督教

shǐtú
使徒

jiàoqū mùshī
教区牧师
κόλασξ =

dìyù
地狱

xiǎo jiàotáng
小教堂

shèngjiéde
圣洁的

zōngjiào
宗教
Αγία Γραφή =

yóutàirén
犹太人

xiūnǚ
修女

cìfú
赐福

shèngjīng
圣经
νεκροταφείο =

mùdì
墓地

miàoyǔ
庙宇

cìfú
赐福

shèngdì
圣地
ιερέας =

xǐlǐ
洗礼

yùyánjiā
预言家

pǔbiàntú
普遍徒

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
καλόγρια =

jīdūtú
基督徒

fójiào
佛教

zōngjiào de
宗教的

xiūnǚ
修女
θρησκεία =

sādàn
撒旦

fójiào
佛教

shàngdìde
上帝的

zōngjiào
宗教
απόστολος =

zhǔjiào
主教

nǚshén
女神

shǐtú
使徒

èmó
恶魔
αρχιεπίσκοπος =

miàoyǔ
庙宇

sādàn
撒旦

xìngshì
幸事

dàzhǔjiào
大主教
εξομολογητήριο =qīngzhēnsì
清真寺

yóutàide
犹太的

chànhuǐshì
忏悔室
προφήτης =

shèngjiéde
圣洁的

yùyánjiā
预言家

fójiào
佛教

lābǐ
拉比
ιερέας =

yùyánjiā
预言家

èmó
恶魔

jīdūjiào
基督教

shénfù
神父
προσευχή =

jīdūtú
基督徒

yóutàide
犹太的

miàoyǔ
庙宇

qídǎowén
祈祷文
χριστιανισμός =

jīdūjiào
基督教

yóutàide
犹太的

qídǎowén
祈祷文

yùyánjiā
预言家
λατρεύω =

jìngfèng
敬奉

sādàn
撒旦

bùdào
布道

shèngzhí
圣职
μοναχός =

sādàn
撒旦

zōngjiào
宗教

jīdū
基督

sēnglǚ
僧侣
μουσουλμάνος =

shǐtú
使徒

guāncai
棺材

èmó
恶魔

mùsīlín
穆斯林
Θεά =

xǐlǐ
洗礼

pǔbiàntú
普遍徒

nǚshén
女神

cìfú
赐福
σατανάς, Σατανά =

shénfù
神父

sādàn
撒旦

dìyù
地狱

bùdào
布道
μαθητής =

shénfù
神父

xìngshì
幸事

xìntú
信徒

zōngjiào
宗教
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles