Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Θρησκεία test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Θρησκεία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

επίσκοπος =

jiàotáng
教堂

fójiào
佛教徒

jiàoqū mùshī
教区牧师

zhǔjiào
主教
σατανάς, Σατανά =

sādàn
撒旦

shǐtú
使徒

jiàotáng
教堂

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
λατρεύω =

tiāntáng
天堂

shèngdì
圣地

jìngfèng
敬奉

sādàn
撒旦
ευλογία =

sādàn
撒旦

bùdào
布道

xiūnǚ
修女

xìngshì
幸事
ραβίνος =

dìyù
地狱

jīdū
基督

lābǐ
拉比

zōngjiào
宗教
εκκλησία =

yùyánjiā
预言家

jiàotáng
教堂

shèngdì
圣地

nǚshén
女神
Βούδα =

xìngshì
幸事

xǐlǐ
洗礼xiūnǚ
修女
ιερατείο =

sādàn
撒旦

fójiào
佛教

èmó
恶魔

shèngzhí
圣职
Αγία Γραφή =

xǐlǐ
洗礼

shèngjīng
圣经

yóutàirén
犹太人

yóutàirén
犹太人
ευλογώ =

lābǐ
拉比cìfú
赐福

sādàn
撒旦
Εβραίος =

èmó
恶魔

yóutàirén
犹太人

tiāntáng
天堂

shèngzhí
圣职
αρχιεπίσκοπος =

shàngdìde
上帝的

sādàn
撒旦

dàzhǔjiào
大主教

pǔbiàntú
普遍徒
προφήτης =

lābǐ
拉比

fójiào
佛教

yùyánjiā
预言家

miàoyǔ
庙宇
καθολικός =

shèngjiéde
圣洁的

pǔbiàntú
普遍徒

shèngdì
圣地

shényù
神谕
θρησκεία =

sēnglǚ
僧侣

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

cìfú
赐福

zōngjiào
宗教
χριστός =

jīdū
基督

nǚshén
女神

shèngdì
圣地

sēnglǚ
僧侣
μουσουλμάνος =

mùsīlín
穆斯林

pǔbiàntú
普遍徒

zhǔjiào
主教

shényù
神谕
ιερέας =

cìfú
赐福

mùsīlín
穆斯林

qīngzhēnsì
清真寺

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
προσευχή =

qídǎowén
祈祷文

shàngdì
上帝

bùdào
布道

dìyù
地狱
μαθητής =

xìntú
信徒

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

miàoyǔ
庙宇

jiàoqū mùshī
教区牧师
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles